Dnia 15 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja pt. Aktualne zagadnienia w hodowli koni. Wydarzenie zostało także udostępnione w formie on-line.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z Panem Andrzejem Derleckim – Prezesem Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku.

Pierwszym prelegentem był Pan Jacek Chmielewski – Główny specjalista Wydziału Działań Rolnośrodowiskowych, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił zmiany w płatnościach rolno-środowiskowo-klimatycznych związanych z ochroną zasobów genetycznych w hodowli koni.

Następnie wystąpił Pan Roman Knitter  – p.o. Zastępcy Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kościerzynie, przybliżając uczestnikom spotkania Ekoschemat –Dobrostan Zwierząt. W swoim wystąpieniu szczególnie uwzględnił zasady i wymogi, które należy  spełnić w przypadku ubiegania się o płatności dobrostanowe do koni.

Ostatni wykład przedstawił Pan Karol Męczykowski – Naczelnik Wydziału IRZ Biura Powiatowego ARiMR w Kościerzynie, który opowiedział o nowym systemie identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Konferencję zakończył Pan Andrzej Derlecki – Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, podsumowując spotkanie.

Wszyscy uczestnicy z wielką uwagą wysłuchali wystąpień oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za wzięcie udziału w konferencji.

Magdalena Zacholla-Tyda