Logotypy

W dniu 12 października 2022 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja podsumowująca Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie pomorskim. Zarówno konkurs, jak i konferencja podsumowująca, były częścią operacji własnej pt. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji produktów ekologicznych z elementami agroleśnictwa”, realizowanej przez PODR w Lubaniu, wspófinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ideą wydarzenia jest identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Jasińska – z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu.

Uroczystość wręczania nagród laureatom z województwa pomorskiego rozpoczęła się od przedstawienia ilustrowanych licznymi fotografiami dobrych praktyk w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji produktów ekologicznych, które omówiła Agnieszka Jereczek – gł. sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu. Zaprezentowane treści były składową zaobserwowanych korzystnych praktyk stosowanych przez producentów podczas wizyt w gospodarstwach uczestniczących w konkursie nie tylko tej, ale również poprzednich edycji.

Konkurs odbył się w dwóch etapach:

I ETAP WOJEWÓDZKI – wybór najlepszego gospodarstwa ekologicznego w województwie pomorskim, które zostało zgłoszone do etapu krajowego.

W konkursie brali udział rolnicy, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Komisja konkursowa zdumiona staraniem uczestniczących w konkursie gospodarstw, przyznała, oprócz pierwszego i drugiego miejsca, dwa miejsca trzecie oraz dwa wyróżnienia:

Lokata

Laureatom wręczono dyplomy i symboliczne czeki.

Do II ETAPU KRAJOWEGO – zgłoszono laureata I miejsca, tj. Jim Bartosiewicz EKOELITA, gdzie nasi reprezentanci zajęli na etapie krajowym równie wysokie 2 miejsce! Jesteśmy bardzo dumni, że województwo pomorskie odniosło ogromny sukces na szczeblu krajowym.

Po wręczeniu nagród odbyła się prezentacja laureatów I miejsca, gdzie wyjaśniono czym gospodarstwo EKOELITA się wyróżnia na tle innych, a później dyskusja nt. innowacji i wyzwań w rolnictwie ekologicznym, a na zakończenie miała miejsce projekcja filmu: agroleśnictwo – innowacyjny element w systemie ekologicznym.

Wszystkim laureatom, zarówno na etapie wojewódzkim jak i krajowym, składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i dalszych sukcesów.

Logotypy