Relacja z konferencji pn.: „Wymagania i zmiany w rolniczym handlu detalicznym”

23 marca 2023 r. na platformie internetowej Evenea PODR w Lubaniu odbyła się konferencja pn.: „Wymagania i zmiany w rolniczym handlu detalicznym”. Wydarzenie odbyło się wyłącznie w formie on-line mimo to frekwencja była bardzo wysoka i wynosiła około 200 osób.

Spotkanie uroczyście otworzył Pan Andrzej Dolny – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, który przywitał zgromadzonych gości  i omówił swoje doświadczenia z rolniczym handlem detalicznym oraz idee tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarach wiejskich. Organizatorem
i prowadzącą konferencje była Pani Agnieszka Pestka – główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich PODR w Lubaniu.

Pierwszą prelegentką była Pani Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu. Przedstawiła  prelekcję pt.: „Aktualne rozwiązania prawne i wymagania w zakresie prowadzenia działalności RHD” i omówiłazmiany jakie nastąpiły w rolniczym handlu detalicznym w ciągu ostatnich paru lat, a także przepisy i wymagania aktualnie obowiązujące. Bardzo szeroko przedstawiła temat związany
z produkcją żywności przetworzonej, ewidencją i warunkami prowadzenia sprzedaży oraz czynniki wpływające na jakość i bezpieczeństwo żywności. Pani Barbara poruszyła, także bardzo ważną kwestię związaną z ułatwieniami w zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia, w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz jakości zdrowotnej i mikrobiologicznej  żywności.

Po przerwie kolejny temat pn. „Znakowanie i fałszowanie żywności” przedstawił Pan Bernard Larysz – starszy specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni. Omówił jakie informacje powinny zawierać produkty opakowane i nieopakowane w znakowaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, przedstawił obowiązujące ustawy prawne o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także zaprezentował przykładowe etykiety produktów.

Kolejną prelegentką była Pani Sylwia Skupień – p.o. Z-cy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. W wykładzie pt.: „Rolniczy handel detaliczny
w ramach Krajowego Programu Odbudowy”
przedstawiła zapowiadane formy wsparcia, odbudowy
i zwiększania odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zwieńczeniem konferencji był wykład Pana Aleksandra Karaś – brokera innowacji w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, który przedstawił  zagadnienia z zakresu Współpracy Grup Operacyjnych EPI w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Omówił cele szczegółowe SIR ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) oraz  informacje dotyczące wsparcia finansowego dla Grup Operacyjnych EPI oraz wsparcia dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Żywności w Planie Strategicznym WPR 2023-2027.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom liczne pytania, na które wykładowcy udzielali odpowiedzi na zakończenie każdego z wykładów, a przy bardziej skomplikowanych kwestiach odpowiedzi z wyjaśnieniami zostały przesłane drogą mailową do uczestników zainteresowanych daną kwestią.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie PODR w zakładce Dla Rolnika – Wydawnictwa – Materiały konferencyjne. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w konferencji.

Zapraszamy również do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opracował: Jarosław Trzebiatowski