W dniu 21 marca 2024 r. na platformie internetowej Evenea PODR w Lubaniu odbyła się konferencja pn. „Rolniczy handel detaliczny w świetle obowiązujących przepisów”. Konferencja przebiegała wyłącznie w formie online i zgromadziła ponad 250 słuchaczy z całej Polski. Organizatorem wydarzenia był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego przywitania wykładowców i zgromadzonych uczestników przez Pana Aleksandra Mach – Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Pierwszy wykład poprowadziła Pani Katarzyna Balawender, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności na temat „Aktualnych wymagań weterynaryjnych w rolniczym handlu detalicznym i podstaw zagrożeń żywności”. Pani Katarzyna przytoczyła podstawowe akty prawa żywnościowego oraz wymagania dla pomieszczeń mieszkalnych, ruchomych punktów sprzedaży, straganów i automatów ulicznych. Nawiązała między innymi do instrukcji higienicznych, w tym do uproszczonego HACCP, rodzajów produktów i rocznych limitów ilościowych.   

Kolejnym prelegentem była Pani Regina Szymańska, Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku, która poprowadziła wykład „Produkcja i obrót żywnością niezwierzęcego pochodzenia w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Pani Regina zaznajomiła nas z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, szeroko omówiła temat związany z produkcją żywności przetworzonej, ewidencją i warunkami prowadzenia sprzedaży oraz czynnikami wpływającymi na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Tematykę związaną ze znakowaniem i fałszowaniem żywności omówił Pan Andrzej Ickowski, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który zaprezentował przykładowe etykiety produktów i nawiązał do czytelności ich znakowania, warunkach przechowywania i obowiązujących ustawach prawnych o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zwieńczeniem konferencji był wykład Pana Aleksandra Karasia, brokera innowacji w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, który przedstawił szczegółowe cele SIR, projekty badawczo-rozwojowe wspierające innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz podał przykład dobrej współpracy Grupy Operacyjnej „Pomorska Manufaktura Smaków”.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom liczne pytania, na które prowadzący udzielali sukcesywnie odpowiedzi na zakończenie każdego z tematów.

Materiały z konferencji dostępne są na naszej stronie www.podr.pl w zakładce:
Dla Rolnika/Wydawnictwa/Materiały konferencyjne. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za  przeprowadzenie  wykładów, które cieszyły  się dużym  zainteresowaniem słuchaczy, natomiast uczestnikom konferencji dziękujemy za liczny udział.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opracowała:
Ilona Jaroniec i Agnieszka Pestka