W dniu 23 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Odnawialne źródła energii sposobem na ochronę środowiska w gospodarstwach rolnych. Możliwości dofinansowania inwestycji”.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej, konferencję zorganizowano w systemie hybrydowym. Była ona dostępna w formie stacjonarnej i online.

Konferencję otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy wykład pt. „Poziom i struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty prawne dotyczące OZE” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawił strukturę produkcji oraz zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele na najbliższe lata. Omówił również dynamikę rozwoju instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce oraz przybliżył wybrane aspekty prawne dotyczące regulacji poziomu OZE na najbliższe lata w Unii Europejskiej i w Polsce. Odniósł się także do planowanych zmian prawnych dla prosumentów – producentów energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych (rozliczających się dotychczas według tzw. opustów).

Temat „Nowe narzędzia wsparcia inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i instalacji odnawialnych źródeł energii (programy: Agroenergia, Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło)” przedstawił Marcin Gregorowicz, Kierownik Działu Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W swoim wystąpieniu omówił zasady krajowego programu „Agroenergia” kolejnego, drugiego naboru. Program skierowany jest do gospodarstw rolnych, a jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym z wykorzystaniem wsparcia na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. Następnie przedstawił krajowy program „Czyste Powietrze” nowej edycji 3.0 obowiązującej od 1 lipca 2021 r. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych oraz wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W dalszej części wykładu prelegent zaprezentował założenia kolejnej edycji programu „Mój prąd 4.0” wspierającego montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE oraz zasady nowego planowanego krajowego programu „Moje Ciepło”, którego uruchomienie planowane jest wkrótce.

Kolejny temat „Instalacje fotowoltaiczne dla rolników oraz farmy PV na nieużytkach rolnych przedstawił Radosław Zieliński z firmy instalującej odnawialne źródła energii – Dom Bez Kosztów z Chojnic. Omówił zasady techniczne instalacji fotowoltaicznych, korzyści dla inwestorów zarówno przy wykorzystaniu małych instalacji, jak również przeznaczenie nieużytków na budowę dużych farm fotowoltaicznych i związane z tym korzyści dla rolników. Swoje wystąpienie zakończył prezentacją oferty firmy dotyczącą wykonawstwa różnych instalacji OZE.

Ostatnim mówcą był Karol Werra z firmy instalującej odnawialne źródła energiiEKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna, który mówił na temat „Wykorzystania pomp ciepła w gospodarstwach domowych”. W swoim wystąpieniu zaprezentował budowę instalacji, zasadę działania różnych rodzajów pomp ciepła, ich eksploatację oraz nowe rozwiązania techniczne, które stają się dostępne na rynku. Przedstawił również ofertę firmy – zajmującej się montażem wszystkich rodzajów instalacji OZE.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. W konferencji uczestniczyło łącznie 126 osób, w tym 26 w formie stacjonarnej. Byli to m.in.: rolnicy, młodzież szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów, firm, instytucji współpracujących z rolnikami oraz doradcy.

Mamy nadzieję, że szczegółowe przedstawienie problematyki odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do ich popularyzacji w naszym regionie, ale przede wszystkim zwiększy liczbę tych instalacji, co wpłynie na ochronę środowiska i przyniesie korzyści inwestorom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów z konferencji. Znajdują się one na stronie www.podr.pl – zakładka /dla rolnika/wydawnictwa/materiały-konferencyjne.

Adam Kopeć