W dniu 26 stycznia br., w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Uprawa kukurydzy a warunkowość i ekoschematy”. Główny wykład poprowadził prof. IOR-PIB dr hab. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, który jest członkiem rady Polskiego Związku Hodowców Kukurydzy. Profesor jest ekspertem w uprawy kukurydzy, potwierdzeniem czego jest szereg dokonań w tym zakresie, w tym:

 Uprawa kukurydzy zwyczajnej w Polsce zajmuje obecnie 1,8 mln ha, natomiast cukrowej 12 tys. ha. Najgroźniejsze choroby tego gatunku to zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, głownia guzowata oraz żółta plamistość liści, których to znaczenie, zdaniem prof. P. Beresia, będzie rosło z uwagi na zwiększający się areał uprawy kukurydzy. W związku z tym w trakcie konferencji omówione zostały główne źródła porażenia tymi chorobami, a także pozostałe patogeny kukurydzy, takie jak: zgorzel siewek, głownia pyląca, drobna plamistość liści, rdza kukurydzy oraz choroba szalonych wiech. Profesor zwrócił też uwagę na problem mykotoksyn powstających pod wpływem chorób, szczególnie fuzarioz.

Następnie prof. Bereś omówił szkodniki występujące w kukurydzy, wśród których najważniejszym jest omacnica prosowianka. Duże szkody na plantacjach mogą powodować również: drutowce, ploniarka zbożówka, rolnice, wciornastki i mszyce, a także zwierzęta łowne i ptaki.

W dalszej części spotkania prelegent scharakteryzował sposób monitorowania chorób i szkodników w kukurydzy oraz omówił zagadnienia związane z integrowaną produkcją roślin. Na zakończenie wykładu przedstawił wybrane elementy strategii na rzecz bioróżnorodności „od pola do stołu” oraz przedstawił elementy warunkowości i wybrane ekoschematy.

W programie konferencji znalazło się także wystąpienie przedstawicieli firmy Bayer, którzy zaprezentowali portfolio  odmian kukurydzy marki Dekalb, rekomendowanych do uprawy na  terenie północnej Polski w systemie FIELD SHIELD dedykowanym odmianom kukurydzy ziarnowej oraz w systemie Silo Extra przeznaczonym dla odmian kiszonkowych o podwyższonej strawności włókna i podwyższonej zawartości skrobi. Firma Bayer oferuje też systemy pomocne w ocenie dojrzałości kukurydzy do zbioru na kiszonkę i na ziarno, a także  pomoc w ocenie jakości kiszonki.

Kolejnym tematem poruszonym przez firmę Bayer była ochrona kukurydzy, począwszy od kombinacji chemicznych zapraw nasiennych i składników biologicznych, poprzez program ochrony herbicydowej przed chwastami, z uwzględnieniem zapobiegania uodpornianiu się chwastów na substancje czynne preparatów służących do ochrony fungicydowej. Preparat fungicydowy Propulse 250 SC firmy Bayer ogranicza zagrożenie fuzariozami, a tym samym ilość mykotoksyn, co w rezultacie daje spadek DON w ziarnie kukurydzy. Zaprezentowana została też oferta sklepu internetowego. Na zakończenie prelekcji firma Bayer przedstawiła swoją nowatorską platformę cyfrową FieldViev zajmującą się diagnostyką upraw, wizualizacją danych z maszyn uprawnych, ich analizą i porównaniem, sporządzanych dla danej rośliny uprawnej. Platforma pozwala też zoptymalizować i stworzyć mapę zmiennego trybu nawożenia, ustalenia walki z zachwaszczeniem, również wtórnym, określa zdrowotność łanu i na tej podstawie pozwala zaoszczędzić zużycie chemicznych preparatów o 25%.

Kolejnym prelegentem był Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland, który omówił aktualną sytuację na rynku kukurydzy w Polsce, w tym ceny, import i export tego gatunku. Przedstawił również cechy dobrego nawozu oraz praktyczne sposoby obliczania dawki nawozu i ceny składnika w nawozie, ilości wykorzystanego przez roślinę składnika i straty poszczególnych składników z nawozów i z gleby. Scharakteryzował także nawozy znajdujące się w ofercie firmy Yara Poland i przedstawił program nawożenia kukurydzy cukrowej. Zwrócił uwagę na ilość wody potrzebną do rozpuszczenia nawozu w zależności od formy podanego składnika, a także szybkość jego  pobierania i wykorzystania przez roślinę. Prelegent zaproponował też zestaw nawozów do nawożenia kukurydzy, w tym Super Start i Yara Mila Corn oraz nawozy dolistne: Yara Vita Zeatrel, Yara Vita Bortrac i Kristalon Zielony.

Firma Agrarius przedstawiła natomiast cała gamę biologicznych produktów, zarejestrowanych i certyfikowanych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Są to preparaty na bazie bakterii, kwasów humusowych, alg, indukujące systemy odporności roślin i dostarczające im składników pokarmowych. Gerard Hurko omówił kilka preparatów oferowanych przez firmę.

 Nanogro Aqua to innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do oprysków roślin w uprawach rolniczych i warzywnych. Preparat ten powoduje uruchomienie naturalnego systemu obronnego rośliny, poprzez kumulowanie substancji odżywczych, wytworzenie naturalnych hormonów przez roślinę, wzmocnienie i rozwój systemu korzeniowego.

Kolejny preparat – Bi-azot jest oparty na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych bakteriach Bacillus azotofixans. Stosowany jest doglebowo. Przyśpiesza rozkład materii organicznej oraz wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny dla roślin azot pochodzący z atmosfery.

Firma Agrarius oferuje również doglebowy preparat bakteryjny Bi-fosfor,  który pomaga wzbogacać glebę w łatwo przyswajalny dla roślin fosfor pochodzący z rozkładu jego złożonych i nierozpuszczalnych form. Preparat ten pobudza wzrost roślin, co wpływa na zwiększenie plonu i podniesienie jego jakości. Jest oparty na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych bakteriach fosforowych Bacillus megaterium.

Bi-protect to preparat, który zmniejsza ryzyko zarażenia patogenami glebowymi powodowanymi przez grzyby i bakterie. Ogranicza rozwój i namnażanie się chorobotwórczych bakterii i grzybów, dzięki antagonistycznym oddziaływaniom i konkurencji o substancje odżywcze i przestrzeń. Bakterie zawarte w preparacie wytwarzają sulfraktanty, które hydrolizują ściany komórkowe grzybów patogennych, a także wytwarzają naturalne antybiotyki peptydowe m.in. polimyksynę bisubtylinę.  

Z kolei siderofory bakteryjne umożliwiają wiązanie jonów żelaza i udostępnianie ich roślinom. Białko tych bakterii zawiera hydrofobinęBsIA, co sprzyja większej wilgotności w obrębie korzeni oraz stabilizuje koloidy glebowe.

Bicalc + zawiera wysoce reaktywny węglan wapnia o wysokiej zawartości wapnia oraz bakterie z rodzaju Bacillus i kwasy humusowe jako aktywatory funkcji biologicznych.

Wapno granulowane Bicalc+poprzez regulację poziomu pH gleby, w optymalny sposób uruchamia zalegające w glebie mineralne składniki nawozowe (takie jak fosfor, potas, magnez, sód, miedź, cynk, mangan czy żelazo). Dostarcza ponadto niezbędnych substancji stymulujących mikrobiologiczne środowisko gleby (substancje ułatwiające namnażanie mikroorganizmów).

Preparaty mikrobiologiczne z linii ,,bi”, o ściśle ukierunkowanym działaniu, oparte są na starannie wyselekcjonowanych szczepach mikroorganizmów. Ich rolą jest wspomaganie upraw poprzez udostępnianie składników pokarmowych roślinom, współtworzenie struktury gleby oraz zachowanie równowagi biologicznej.

Podczas konferencji wystąpił również Krzysztof Abramowski, który zaprezentował technologię Horsch w siewie kukurydzy, w tym precyzyjne siewniki z  linii Maestro: Maestro CV/CX, Maestro RV/RX, Maestro SV/SX oraz najnowszy Maestro TX. Przedstawione zostały również systemy wysiewu AirVac i AirSpeed.

Pojedynkowanie próżniowe AirVac to system, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. System ten charakteryzuje się:

–   pewnym pojedynkowaniem przy pomocy podciśnienia;

–   dużą precyzją siewu przy prędkości wysiewu do 12 km/h;

–   maksymalnymi plonami dzięki optymalnemu otuleniu nasion glebą;

–   dużą elastycznością (może być stosowane dla rzepaku, burków, kukurydzy);

–   większymi oknami czasowymi w przypadku wilgotnych warunków siewu;

–   materiał siewny jest przekazywany za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej i – w zależności od potrzeb – dociśnięty przez rolkę pozycjonującą;

Pojedynkowanie nadciśnieniem AirSpeed charakteryzuje się:

–   dokładnym pojedynkowaniem przy pomocy nadciśnienia;

–   idealnymi odstępami między roślinami pomimo dużych prędkości roboczych;

–   pewnym otuleniem nasion glebą przy pomocy rury wyrzutowej i rolki pozycjonującej;

–   maksymalnymi wydajnościami i przebojowością.

Ofertę swoich produktów zaprezentowała również firma Agrolmet, dystrybutor takich marek, jak: Väderstad, Fendt, Valtra, Kuhn, Rauch. Marcin Kocha z firmy Väderstad omówił technologię siewu kukurydzy, wpływ siewu, jego terminu, równomierności i głębokości na plon i jakość  kukurydzy. Podkreślił i zwrócił uwagę na multifunkcję siewników Väderstad do wielu upraw, a także jakość, wytrzymałość oraz niezawodność podzespołów użytych w siewnikach tej firmy.

Konferencja zakończyła się dyskusją.

Teresa Jóźwik
PODR, Oddział Stare Pole

Do pobrania:

Materiały konferencyjne