W dniu 3.11.2021 r. odbyła się konferencja pod nazwą „Innowacyjne technologie w hodowli bydła i produkcji mleka na terenie województwa pomorskiego”.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji operacji pt. „Innowacyjne technologie w hodowli bydła i produkcji mleka na terenie województwa pomorskiego”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie bazy potencjalnych partnerów Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, hodowcy bydła mlecznego, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa, mieszkańcy obszarów wiejskich, inne osoby zainteresowane tematyką operacji.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu przywitała słuchaczy i prezenterów, jak również omówiła aktualną sytuację producentów bydła mlecznego.

Pierwszym wykładowcą była dr inż. Małgorzata Kunowska-Slósarz, pracownik SGGW w Warszawie. Prezentowała wykład „Biotechnologia w rozrodzie bydła mlecznego”.

Drugim prelegentem był dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, pracownik SGGW w Warszawie z wykładem „Choroby układu ruchu, kulawizny, problemy z racicami – jak zapobiegać?”.

Trzecim wykładowcą był dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW, pracownik SGGW w Warszawie, prezentujący temat „Aktualne trendy w żywieniu krów wysokowydajnych”.

Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”, przeprowadzili Pani Katarzyna Radtke oraz Pan Aleksander Karaś, brokerzy innowacji Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Zaprezentowano gospodarstwo rolne z województwa pomorskiego, które bierze udział w projekcie „Współpraca”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Omówione tematy podczas konferencji obejmowały aktualne zagadnienia i problemy producentów oraz hodowców bydła mlecznego, jak również nawiązywały do tematyki innowacji w rolnictwie.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opracowała: Inga Majer-Kleina

Logotypy SIR