Dnia 18.09.2021r. w Lubaniu odbyła się konferencja pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w chowie i  hodowli bydła mięsnego”.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji operacji pt. „Innowacyjne technologie w  chowie i hodowli bydła mięsnego”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami – producentami żywca wołowego, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie bazy potencjalnych partnerów Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, hodowcy bydła mięsnego, doradcy rolniczy i specjaliści ODR, przedsiębiorcy związani z sektorem bydła mięsnego, przedstawiciele instytucji naukowych i  samorządowych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła mięsnego.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu przywitała słuchaczy i prezenterów, jak również omówiła aktualną sytuację producentów bydła mięsnego.

Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”,  przeprowadziła Pani Katarzyna Radtke, broker innowacji  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Marcin Gołębiewski, reprezentujący Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW, który wygłosił wykład „Wymagania pokarmowe krów mamek w okresie ciąży, rozrodu i karmienia cieląt” oraz „Żywienie a jakość uzyskiwanego surowca”.

Trzecim wykładowcą był Pan Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który omówił temat „Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła mięsnego”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Omówione podczas konferencji tematy obejmowały aktualne zagadnienia i problemy producentów oraz hodowców bydła mięsnego.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

logotypy