Logotypy SIR

21 lutego 2023 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się Forum Grup Operacyjnych z województwa pomorskiego.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Forum Grup Operacyjnych było pierwszą inicjatywą w naszym województwie, mającą na celu:

Spotkanie otworzyła Katarzyna Jasińska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W przemówieniu rozmówczyni podkreśliła korzyści wynikające z działania „Współpraca”: tworzenie Krótkich Łańcuchów Żywności, jak również badawczo-wdrożeniowych Grup Operacyjnych.

Zagadnienia dotyczące rozwoju współpracy poprzez dobrą komunikację i wzajemne poznanie uczestników projektu, przedstawił

– Piotr Ławacz, psycholog i trener biznesu, coach i konsultant. Dodatkowo w formie warsztatów, uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z technikami oraz strategiami dotyczącymi rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji. Kolejnym obszarem tematycznym przedstawionym przez wykładowcę był wzrost samomotywacji do pracy w operacjach i pokonywanie trudności.

Aktualności w zakresie interwencji 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach WPR na lata 2023-2027 zaprezentował dr Aleksander Bomberski, Krajowy Broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne uczestnictwo i zainteresowanie wydarzeniem, a prelegentom za interesujące warsztaty i wyczerpujące informacje dotyczące „Współpracy Grup Operacyjnych EPI” oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Do pobrania:

Forum GO – prezentacja