W dniu 15 września 2020 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu odbył się finał konkursu, który realizowany jest w ramach operacji pt. „Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2020 roku” ujętej w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.
Organizatorem zadania był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Partnerami operacji byli: Pomorska Izba Rolnicza, Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata”.
Zebranych uczestników powitała Pani Ewa Szymańska zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i zaprosiła do wysłuchania referatu Krystyny Drąg, Wiceprezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” nt. „Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej”. Następnie swoimi spostrzeżeniami z wizytowanych obiektów podzielił się Bogdan Donke Prezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku.
Po zakończeniu wykładów przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
Podstawę oceny obiektów stanowiły kryteria regulaminowe i obejmowały: infrastrukturę techniczną w tym estetykę i oznakowanie obiektu, oświetlenie, drogę dojazdową, infrastrukturę wypoczynkową i usługi mające wpływ na komfort pobytu gości, wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu, pomieszczenia: mieszkalne, wspólne, sanitarne, usługi rekreacyjne, ofertę kulinarną, sposób promocji i dbałość o ochronę środowiska.
W konkursie uczestniczyło 14 obiektów. Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymali puchary i nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia. Nagrody finansowe i puchary sfinansowane zostaną ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020. Natomiast dodatkowe nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników konkursu i gospodarstw wyróżnionych ufundowali partnerzy i organizator konkursu PODR w Lubaniu.

Laureaci konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w 2020 r. :

  Pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody finansowe laureatom konkursu wręczyły: Ewa Szymańska – I zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu oraz Katarzyna Jasińska – II   zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu. Dodatkowo laureat I-go miejsca otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Pomorską Izbę Rolniczą, którą wręczył Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Ryszard Kleinszmidt.

Wyróżnienie specjalne PODR w Lubaniu otrzymali:
– Marian Liszniański z powiatu wejherowskiego,
– Aleksandra Juchno z powiatu sztumskiego.

Wyróżnienie specjalne Polskiej Izby Turystyki OP w Gdańsku zdobyli:
– p. Halina i Mirosław Rogińscy z powiatu kościerskiego,
– p. Gertruda i Jerzy Walder z powiatu kartuskiego.

Wyróżnienie specjalne Pomorskiej Izby Rolniczej  otrzymali:
– Aleksandra Gostomska  i Dawid Jakusz-Gostomscy z powiatu starogardzkiego,
– Krystyna i Piotr Janusz Mazur z powiatu starogardzkiego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
W imieniu nagrodzonych serdecznie dziękujemy partnerom za ufundowanie nagród.

Ewelina Szyc