W dniu 23 czerwca 2022 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się kolejna edycja Dnia Pola. W tym roku rolnicy z różnych części pomorza mogli zapoznać się z szeroką ofertą doświadczeń związanych z demonstracją odmian: zbóż, ziemniaka, bobowatych, gryki. Ponadto po raz pierwszy można było przyjrzeć się doświadczeniom prezentującym gatunki międzyplonowych i miododajne tj. facelia błękitna, rzodkiew oleista czy gorczyca biała (doświadczenie polekowe przedsiębiorstwa ROLNAS).

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 wystąpieniem dyrektor PODR w Lubaniu Ewy Szymańskiej, w którym przedstawiła wpływ prowadzenia doświadczalnictwa i warsztatów polowych na kształt współczesnej produkcji roślinnej. Następnie na scenie pojawili się sponsorzy tegorocznej edycji, którzy słowem wstępu przedstawili się zebranym i po krótce omówili działalność firm  które reprezentują.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część terenowa Dnia Pola, którą rozpoczęła prezentacja doświadczenia łanowego z aplikacją preparatów mikroorganicznych stosowanych w celu prawidłowego rozkładu resztek pożniwnych. Zagadnienie to szczegółowo omówili eksperci z firmy Agrowitan Sp. z o. o.  Kolejnym doświadczeniem łanowym zaprezentowanym uczestnikom była plantacja żyta ozimego odmiany Inspector na której zastosowano system nawożenia dolistnego za pomocą preparatów mikroelementowych. Charakterystyką założeń tej demonstracji zajął się specjalista z firmy Intermag Sp. z o. o Jan Gurzyński. Kolejny punkt pokazów to część poświęcona ziemniakom. Kolekcję odmian uprawianych w ramach  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego omówił specjalista PODR w Lubaniu Grzegorz Manowski natomiast poletka wdrożeniowe scharakteryzowali przedstawiciele firm: PMHZ Strzekęcin oraz Europlant. Kolejnym punktem warsztatów było przejście przez część poletkową zbóż jarych prowadzonych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Analizą poszczególnych gatunków i odmian zajął się  specjalista PODR w Lubaniu Daniel Dąbrowski.  Dobór PDO zbóż jarych płynnie przeszedł w zestaw odmian wdrożeniowych jęczmienia jarego, pszenicy i owsa a następnie analogicznych gatunków ozimych Charakterystykę poszczególnych wariantów testowanych roślin przedstawili specjaliści z Poznańskiej Hodowli Roślin (Sławomir Sikorski) i Małopolskiej Hodowli Roślin (Krzysztof Humaj) oraz Hodowli Roślin Smolice (Małgorzata Ryzińska). Ostatnim punktem w części poletkowej warsztatów były doświadczenia PDO zbóż ozimych (żyto, pszenżyto, jęczmień) omówione przez Daniela Dąbrowskiego z PODR w Lubaniu.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji imprezy był pokazowy przejazd opryskiwacza zaczepianego HORSCH prezentujący możliwości układu poziomowania belki na nierównościach terenu. Budowę maszyny oraz zagadnienia związane z jego eksploatacją przedstawił specjalista PODR w Lubaniu Jarosław Muzyka przy współpracy z przedstawicielami firmy Agrokompani Sp. ZOO. Po zakończeniu pokazu uczestnicy imprezy udali się na poczęstunek i dyskusję.

Serdecznie Dziękujemy wszystkim zainteresowanym rolnikom za udział w imprezie i jednocześnie zapraszamy na kolejne imprezy polowe PODR w Lubaniu. Dziękujemy również naszym sponsorom dzięki, którym tegoroczna edycja Dnia Pola się odbyła.

Należą do nich następujące firmy:

 1. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR
 3. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 4. SYNGENTA Polska Sp. z o. o
 5. INTERMAG Sp. z o. o
 6. PMHZ Strzekęcin Sp. z o. o
 7. Europlant Sp. z o. o
 8. AGROWITAN Sp. z o.o.
 9. Agrokompani Sp. ZOO
 10. Przedsiębiorstwo nasienne “ROLNAS” Sp. z o.o.
 11. Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.