W dniu 15 czerwca 2023  na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się III Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie uczniom szkół kształcących przyszłych producentów rolnych wielu zagadnień związanych z wdrażaniem nowości w dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją w gospodarstwach. W tegorocznej edycji uczestnicy podzieleni na grupy kolejno odwiedzali 5 stanowisk pokazowych podzielonych tematycznie na ekspozycje związane z:

W pierwszym z wymienionych stanowisk uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi założeniami doświadczalnictwa odmianowego i jego strukturą na terenie województwa pomorskiego. W czasie warsztatów specjaliści PODR w Lubaniu Grzegorz Manowski i Daniel Dąbrowski przedstawili uczniom metody prowadzenia badań odmian roślin uprawnych lokalizację stacji doświadczalnych oraz sprzęt jaki wykorzystują do wykonywania pomiarów.

W kolejnej z ekspozycji na uczniów czekały ćwiczenia z możliwości wykorzystania nowoczesnego oprogramowania do monitoringu pracy maszyn i zarządzania produkcją w gospodarstwie. Prezentację programu oraz pokaz pracy na przykładowej maszynie rolniczej nadzorowała specjalistka z firmy 365 Farmnet Monika Kozłowska oraz ekspert z firmy Agrimasz Sp Z OO Remigiusz Głąb.

W kolejnym z punktów pokazowych uczniowie mogli obejrzeć przelot  drona rolniczego połączony z próbnym opryskiem który bezpośrednio komentował  specjalista z firmy InnoAgro Tomasz Możdzyński. W dalszej części prezentacji zainteresowani mogli bezpośrednio zapoznać się z budową tego typu urządzeń oraz przeanalizować ich specyfikacją techniczną.

Następnym elementem tegorocznej edycji Młodzieżowego Dnia Pola było stanowisko związane z ofertą kształcenia uczelni wyższych związaną z rolnictwem i dziedzinami i pokrewnymi. W tym miejscu uczestnicy mogli spróbować i własnoręcznie ocenić jakość różnorodnych artykułów spożywczych wykonanych przez studentów Wydziału Nauki o Żywności. Po degustacji prezentację multimedialną o działalności wydziału przedstawił dr inż. Grzegorz Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kolejnym a zarazem ostatnim z przystanków imprezy była pasieka doświadczalna ośrodka. W tym miejscu specjaliści PODR w Lubaniu Maria Miłoszewicz-Cichocka i Jarosław Cichocki zaprezentowali zgromadzonym metody otrzymywania miodu w ramach produkcji pasiecznej. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z nowoczesnym sprzętem to produkcji tego surowca jak również organoleptycznie spróbowali różnych jego wariantów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i pedagogom z udział w tegorocznej edycji i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w PODR. W szczególności dziękujemy za udział następującym szkołom:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
  2. Technikum nr 2 w Chojnicach
  3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie
  4. ZSR Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie