W dniach 16-17 czerwca 2021  na terenie pól doświadczalnych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się I Pomorskie Młodzieżowe Dniach Pola.  Celem przedsięwzięcia było przedstawienie uczniom szkół kształcących przyszłych producentów rolnych wielu zagadnień związanych z wdrażaniem nowości w dziedzinie produkcji roślinnej oraz odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.  W związku z tym tegoroczna edycja imprezy oferowała uczestnikom dwa dni pokazów polowych podzielonych tematycznie na prezentacje związane z Integrowaną Ochroną Roślin oraz Europejskim Zielonym Ładem. 

Pierwszego dnia imprezy ponad 100 uczniów z szkół rolniczych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego miało możliwość skorzystania z 3 tematycznych stanowisk zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie poletek demonstracyjnych PODR w Lubaniu. W pierwszym z nich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z modelem badania opryskiwacza polowego za pomocą elektronicznego stołu rowkowego. Zagadnienie szczegółowo przedstawił specjalista PODR Jarosław Muzyka. W kolejnym ze stanowisk na uczniów czekały warsztaty z praktycznego rozpoznawania szkodników i sprawców chorób na różnych roślinach uprawnych. Lustrację polową w tym stanowisku poprowadzili eksperci z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. Ostatnim z zagadnień poruszanych tego dnia był system Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (e-DWIN). Istotę funkcjonowania tego narzędzia, jego budowę oraz korzyści płynące z jego wdrażania wśród rolników scharakteryzowały Dorota Walczak oraz Monika Mostowska specjalistki PODR w Lubaniu.

Drugi dzień młodzieżowych warsztatów związany był z ideą Europejskiego Zielonego Ładu. Podobnie jak poprzednio teren ośrodka zapewnił ponad 60 uczestnikom 3 stanowiska pokazowe.
W pierwszej kolejności uczniowie odwiedzili ekspozycję sprzętu do prowadzenia analiz w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W tym miejscu specjaliści PODR Daniel Dąbrowski i Grzegorz Manowski omówili zasady prowadzenia tego typu badań oraz przeprowadzili z uczniami kilka prostych pomiarów. Następnym punktem imprezy było stanowisko związane z Europejskim Zielonym Ładem. Ta część imprezy obejmowała prelekcję na temat metod kształtowania bioróżnorodności w rolnictwie która jest jedną z głównych idei Europejskiego Zielonego Ładu. Wykład przeprowadziły specjalistki PODR Katarzyna Radtke oraz Agnieszka Jereczek.  Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie uczniowie mogli zapoznać się z kolekcją poletek prezentujących mieszanki międzyplonowe.  Ostatnim z punktów tegorocznej edycji Młodzieżowych Dni Pola było przejście ścieżką dydaktyczną wzdłuż najważniejszych elementów budowy farmy fotowoltaicznej PODR w Lubaniu. Analizę funkcjonowania instalacji oraz charakterystykę poszczególnych jej części uczniom przedstawił specjalista PODR Ireneusz Gruchała.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i pedagogom z udział w tegorocznej edycji i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w PODR. W szczególności dziękujemy za udział następującym szkołom:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
  2. Technikum nr 2  w Chojnicach
  3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie
  4. ZSR Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie