W dniach 19-20 czerwca w Minikowie odbyły się po raz drugi Krajowe Dni Pola. Tegoroczna edycja była efektem współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).  Jako delegacja PODR mieliśmy możliwość uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i zobaczyć szeroką paletę prezentowanych odmian praktycznie wszystkich gatunków roślin uprawnych naszego kraju.

Plac wystawowy o powierzchni około 13 ha skupił na swoim obszarze poletka demonstracyjne reprezentujące zestaw ponad 500 odmian z ofert większości hodowli lub dystrybutorów funkcjonujących na rynku nasiennym w Polsce. Do prezentowanych najszerzej gatunków można było zaliczyć przede wszystkim zboża z pszenicą ozimą na czele, rzepak ozimy, kukurydzę, ziemniaka rośliny bobowate. Na placu można było znaleźć również doświadczenia prezentujące gatunki mniej rozpowszechnione w uprawie tj. sorgo, soja czy zioła. Oprócz poletek prezentujących postęp odmianowy można było również obejrzeć efekty aplikacji różnych preparatów stosowanych w produkcji roślinnej (aminiokwasy, pestycydy, nawozy etc.). Kolejnym typem demonstacji polowych obecnych w Minikowie były poletka założone za pomocą różnych technik siewu np. w uprawie Stip-Till. Na duży plus zasługuje rozlokowanie poszczególnych stoisk sponsorów imprezy bezpośrednio przy poletkach odmian, które posiadają w swej ofercie. Dzięki czemu rolnik miał możliwość konsultacji z ekspertem bezpośrednio na roślinie. Oprócz namiotów sponsorskich wokół  prezentowanych demonstacji rozmieszczone były również stanowiska instytucji, instytutów oraz systemów związanych z produkcją roślinna. Do tych pierwszych należały m.in stanowska Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Ochrony Roślin, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa itp.  Na uwagę zasługują również prezentacje związane z systemem wspomagania decyzji e-DWIN czyli Internetową Platformą Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin. W ramach dwóch stoisk promocyjnych uczestnicy mieli możliwość obejrzenia jak system będzie funkcjionował, jaka jest jego idea i korzyści które rolnik z tytułu jego użytkowania będzie mógł uzyskać. Oprócz informacji przedstawionych przez specjalistów można było również obejrzeć główne narzędzie pracy systemu czyli jedną z kilkuset stacji meteorologicznych współpracujących z modelami chorobowymi.

Reasumując Krajowe Dni Pola 2021 były doskonałą okazją dla rolników z całego kraju aby zapoznać się za aktualną sytuacją na rynku nasiennym w Polsce oraz obejrzeć szeroką paletę odmian, nowinek technologicznych, które warto wdrożyć w swoim gospodarstwie rolnym.