W piątek 13 maja 2023 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku powołano Radę Partnerstw Wodnych Województwa Pomorskiego. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powołał Radę w skład której wchodzą członkowie:

•    przewodniczący rady – Aleksander Jankowski, II wicewojewoda pomorski

•    zastępca przewodniczącego rady – Emilia Pellowska, przedstawicielka Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

•    Piotr Mańko, przedstawiciel Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim

•    Lech Kolaska, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej

•    Paweł Januschewski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

•    Jerzy Bargiel, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

•    Magdalena Lubińska, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

•    Mariusz Nierebiński, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

•    Maciej Bobek, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

•    Krzysztof Żuprański, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

•    Marzena Sobczak, przedstawiciel Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

•    Marek Ziółkowski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

•    Teresa Jakubowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

•    Łukasz Kowalski, przedstawiciel Pomorskim Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

•    Grzegorz Piechowski, przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich

•    Leszek Waszkiewicz, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Bytowskiego

•    Roman Jurczak, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Bytowskiego

•    Paweł Lisowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Słupskiego

•    Marek Ustowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Słupskiego

•    Marek Szczepański, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Chojnickiego

•    Dariusz Dąbrowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Chojnickiego

•    Maciej Galas, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Człuchowskiego

•    Paulina Gierszewska, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Człuchowskiego

•    Józef Goluch, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Gdańskiego

•    Janusz Goliński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Gdańskiego

•    Michał Melibruda, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kartuskiego

•    Zygmunt Stromski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kartuskiego

•    Ryszard Kleinszmidt, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kościerskiego

•    Mirosław Ebertowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kościerskiego

•    Stanisław Anders, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kwidzyńskiego

•    Wojciech Pałka, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kwidzyńskiego

•    Bogusław Wrzesień, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Lęborskiego

•    Edmund Gołębiewski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Lęborskiego

•    Jacek Gross, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Nowodworskiego

•    Andrzej Sobociński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Nowodworskiego

•    Jerzy Szałach, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego

•    Krzysztof Siennicki, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego

•    Marta Mendza, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego

•    Tomasz Herrmann, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Puckiego

•    Andrzej Śliwiński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Puckiego

•    Jerzy Komorowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Starogardzkiego

•    Rajmund Radde, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Starogardzkiego

•    Anna Kuśmierczyk, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Sztumskiego

•    Leszek Sarnowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Sztumskiego

•    Mirosław Chyła, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Tczewskiego

•    Andrzej Semborowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Tczewskiego

•    Justyna Machalińska-Murawska, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Wejherowskiego

•    Janusz Kos, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Wejherowskiego.

Rada Partnerstw Wodnych Województwa Pomorskiego to organ doradczy wojewody w sprawach dotyczących gospodarki wodnej i strategii rozwoju potencjału wodnego w województwie. Rada ma szukać rozwiązań przede wszystkim w kwestiach pogłębiającego się z roku na rok problemu tzw. suszy hydrologicznej i niedoboru wody.

Zadania Rady Partnerstw Wodnych Województwa Pomorskiego:

•    opracowywanie stanowisk Rady w sprawie inwestycji w gospodarce wodnej potrzebnych na obszarze poszczególnych powiatów i w sprawie zadań lokalnych partnerstw związanych z utrzymywaniem wód

•    wymiana informacji dotyczących działań podejmowanych przez podmioty zarządzające infrastrukturą wodną lub korzystające z lokalnych zasobów wody

•    prezentacja stanowisk różnych podmiotów w ważnych kwestiach dotyczących tematyki wodnej

•    wypracowanie opinii i zajmowanie stanowiska wobec problemów i zagadnień będących przedmiotem obrad

•    wypracowanie propozycji priorytetów w zakresie gospodarki wodnej na terenie województwa pomorskiego

•    wypracowanie postulatów dotyczących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodnej

•    podejmowanie inicjatyw i wypracowanie koncepcji projektów realizujących cele i ustalenia Rady.

źródło (tekst i zdjęcia): https://www.gdansk.uw.gov.pl