W dniu 20 sierpnia 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski oraz Dyrektor Pomorskiego Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny, podpisali w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku deklarację współpracy. 

Celem deklaracji jest współpraca w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najbliższe planowane działania to podjęcie wspólnych działań mających na celu rozpowszechnianie Kampanii Informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w UE pod nazwą Rights for seasons – Prawa przez cały rok.

Na podstawie podpisanej deklaracji współpracy, już we wrześniu przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy będą uczestniczyć w targach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:

– 11 września 2021 r. podczas XXVI Jesiennych Targach Ogrodniczych w Starym Polu,

– 18 – 19 września 2021 r. podczas XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu,

– 25 września 2021 r. podczas Targów Ogrodniczo – Pszczelarskich  „Jesień 2021” w Słupsku.

Podczas targów zostanie zorganizowane stoisko informacyjno – promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Doświadczeni inspektorzy będą udzielali zainteresowanym porad z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przepisów dotyczących pracy sezonowej. Poza poradnictwem, na stoisku będą rozdawane materiały promocyjne PIP, w szczególności dotyczące pracy sezonowej, w tym również pracy cudzoziemców.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski