Logotypy - LPW

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zrealizował 16  pokazów maszyn do uprawy bezorkowej w ramach operacji

pt. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody”

Na terenie każdego z 16 powiatów  województwa pomorskiego odbyły się pokazy, na których miedzy innymi zobaczyliśmy maszyny rolnicze przedstawiające wystandaryzowane zabiegi uprawowe, sprzyjające ochronie wody w glebie i poprawie jej właściwości sorpcyjnych.

W spotkaniach przedstawiono wykład multimedialny dr. Tomasza Piskiera z Politechniki Koszalińskiej pt. ”Gleba sprawna hydrologiczne – jak ją stworzyć i jakie ma znaczenie”.

W trakcie spotkań została zaprezentowana praca maszyn do upraw bezorkowych tj. kultywator, siewnik oraz talerzówka. Omówiono szczegółowo każdą z maszyn, łącznie z jej specyfikacją i możliwościami podczas pracy. Maszyny do upraw bezorkowych były prowadzone przez 200-konny ciągnik rolniczy. Po za tym rolnicy na spotkaniu mogli zapoznać się z uchwytem do balotów.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele aplikacji do zarządzania multimedialnego gospodarstwem rolnym, którzy przedstawiali działanie i jej korzyści w precyzyjnym rolnictwie, które ma za zadanie zatrzymanie jak największej ilości wody podczas uprawy.

Łącznia ilość osób która wzięła udział w projekcie to ponad 1000 osób, w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Spółek Wodnych, KRUS, ARiMR, a także przede wszystkim rolnicy z  terenów działania Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Tematyka pokazów miała związek z celami Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej promowania praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które będą wdrażane od 2023 r. w formie tzw. Ekoschematów. Dobrowolne podjęcie przez rolnika realizacji wybranego/wybranych Ekoschematów będzie się wiązało także z otrzymaniem określonych płatności. Organizowane pokazy mają zachęcić rolników do stosowania tych korzystnych praktyk i zapoznać ich z prawidłową technologią wykonywania. 

Emilia Pellowska