logotypy

Celem operacji było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie, upowszechnianie wiedzy dotyczącej biologicznej ochrony roślin, hodowli owadów jako alternatywnego źródła białka w diecie dla ludzi i zwierząt oraz genomowanie stada jako przyszłość hodowli bydła mlecznego. Organizacja konferencji połączonej z pokazami miała również na celu wspieranie innowacji na obszarach wiejskich, a także tworzenie sieci kontaktów i współpracy, usprawniając transfer wiedzy między nauką a praktyką. Konferencja była kontynuacją cyklicznego wydarzenia i okazją do poznania się, nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń, które w przyszłości będą skutkowały utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania Interwencja 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI”.

Konferencja „Pomorskie Forum Innowacji Rolniczych – II edycja” odbyła się w dniu 12 października 2023 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Starym Polu, a jej otwarcia dokonała Ewa Szymańska, zastępca dyrektora PODR w Lubaniu.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a grupę docelową stanowili: rolnicy, uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji związanych z rozwojem sektora rolno – spożywczego. Uczestnikami wydarzenia byli również: przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką wykładów i pokazów praktycznych.

Konferencja odbyła się w dwóch częściach, co miało na celu usprawnienie transferu wiedzy między nauką a praktyką, a także tworzenie sieci kontaktów. Pierwszą część stanowiły wykłady prezentowane przez pracowników uczelni, instytucji naukowych oraz federacji hodowlanych. Drugą formą były pokazy autonomicznych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie cyfrowym.

Część wykładową rozpoczął dr hab. Paweł Bereś, prof. – Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W wykładzie „Aktualne możliwości biologicznej ochrony upraw w Polsce. Rola wrogów naturalnych szkodników w agrocenozach” podkreślił, że z chwilą wdrożenia zasad Europejskiego Zielonego Ładu, w tym wejścia w życie ekoschematów, wśród których pojawił się ekoschemat związany z biologiczną ochroną roślin, znacząco wzrosło zainteresowanie tą formą ochrony upraw. Kontynuując wykładowca wskazał, że ochrona biologiczna od wielu lat dynamicznie rozwija się w ogrodnictwie. W tej branży ma największe zastosowanie, a także oferta biopreparatów jest najbogatsza.

O wiele mniej rozwiązań biologicznych stosowanych jest w uprawach polowych. Jedną z przyczyn jest brak kontroli nad warunkami pogodowymi, a z drugiej strony duże areały otwartej przestrzeni, gdzie w celu osiągnięcia założonego planu należy uwolnić, i to niekiedy kilkukrotnie więcej organizmów pożytecznych, co ma też wpływ na koszty takiej ochrony.

Bardzo interesujący wykład pt.: „Owady – pokarm przyszłości” został zaprezentowany przezdr hab. inż. Milenę Ruszkowską, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Prelegentka przedstawiła informacje dotyczące wykorzystania białka pochodzącego z owadów w przetwórstwie spożywczym i jego pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka. Ma to związek z wysoką wartością odżywczą mączki z owadów. Dodatkowo, produkcja owadów wiąże się z mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w porównaniu do produkcji mięsa zwierząt rzeźnych, jak również korzyściami ekonomiczno-społecznymi, związanymi z wykorzystaniem niskich nakładów kapitału i technologii do produkcji owadów. Rozmówczyni przedstawiła również dane świadczące o tym, że świerszcze domowe zawierają dwa razy więcej białka, więcej witaminy B 12, żelaza i magnezu niż wołowina, a ponadto owady są doskonałym źródłem błonnika (z chityny – jest zbudowany szkielet), który jest niezbędny do prawidłowej pracy jelit.

Wykład pt.: „Genomowanie stada przyszłością hodowli bydła mlecznego” zaprezentował Mieczysław Kopiczko, doradca hodowlany z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wykładowca zaznaczył, że są różne systemy szacowania wartości hodowlanej, ale przełomem w hodowli było poznanie genotypu bydła. Jest to całość informacji genetycznej, jaką posiada dany osobnik, zapisanej w postaci kodu genetycznego i wykorzystanie go w szacowaniu wartości hodowlanych. Dzięki genotypowaniu możemy wcześnie wykryć nosicielstwo i poprzez rozsądny dobór par do kojarzeń uniknąć rozpowszechniania niepożądanej cechy. Wykładowca podsumowując prezentację stwierdził, że genomowanie stada jest przyszłością hodowli bydła mlecznego.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji byli zaproszeni do degustacji suszonych świerszczy i larw mączników z dodatkiem różnych przypraw: pomidora z ziołami, chili z limonką a także śmietany z cebulą. Dostępne były również proteinowe chipsy o różnych smakach a także wypieki cukiernicze, chrupki kukurydziane i chleb. W składzie wymienionych produktów znajdowała się różna zawartość mączki z owadów.

W drugiej części konferencji uczestnicy byli świadkami pokazów najnowocześniejszych autonomicznych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym.

Pierwszym zaprezentowanym urządzeniem był siewnik Claydon Hybrid do siewu pasowego, z unikalną technologią zębów uprawowych. Przedstawiciel firmy zaznaczył, że zakładanie upraw z wykorzystaniem systemu Opti-Till, który stymuluje glebę tylko w strefie ukorzeniania i siewu, jest korzystne nie tylko dla nasion i rosnących roślin, ale także dla całego środowiska gleby. Przedni ząb zamontowany w siewniku sprawia, że hybrydowy siewnik jest wszechstronny i mimo ekstremalnych zjawisk pogodowych, kiedy warunki utrudniają pracę innych siewników, uprawy mogą być wykonane bez przeszkód. Urządzenie to można stosować na glebach ciężkich gliniastych, lekkich piaszczystych, jak również suchych i podmokłych.

Kolejną atrakcją dla uczestników był zsynchronizowany przelot trzech bezzałogowych statków powietrznych wykonujących zabieg oprysku na polu doświadczalnym. Spotkało się to z ogromną aprobatą i fascynacją. Reprezentanci firm prezentujących agrodrony przedstawili mocne strony stosowania tych urządzeń w rolnictwie. Między innymi należą do nich: aplikacje środków ochrony roślin, wykrywanie ognisk infekcji oraz problematycznych obszarów użytków rolnych, brak tworzenia koleiny technologicznej w porównaniu z tradycyjnymi sposobami aplikacji, terminowe stosowanie nawozów bez względu na stan gleby a także przeprowadzanie dystrybucji biologicznej ochrony roślin oraz siew roślin drobnonasiennych jako wsiewki.

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszył się autonomiczny ciągnik AGXEED. Przedstawiciel firmy przedstawił innowacyjne rozwiązania, które zostały wykorzystane w maszynie. Jest on wyposażony w dwa trójpunktowe układy zaczepiania, wałek odbioru mocy oraz wyjścia hydrauliczne. Ciągnik jest napędzany silnikiem spalinowym. Zamiast skrzyni biegów zastosowano generator, który napędza silniki elektryczne znajdujące się w kołach. Po wgraniu mapy z potencjalnymi przeszkodami oraz wyselekcjonowaniu w programie narzędzi, które będą wykorzystane do pracy, maszyna wykona wszystkie powierzone zadania polowe. Przykładem był pokaz zabiegu mulczowania.

Następnym urządzeniem przedstawionym przez przedstawiciela firmy był samojezdny nośnik narzędzi rolniczych ROBOTTI AGROINTELLI, który łączy robotykę z prostymi i solidnymi komponentami. Maszyna jest napędzana popularnym silnikiem diesla i może wykonywać wiele prac w terenie bez potrzeby korzystania z kierowcy. Co więcej, może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rolnik zostanie również powiadomiony, kiedy zadanie zostanie zakończone. Urządzenie charakteryzuje się uniwersalną kompatybilnością oraz łatwym łączeniem i przenoszeniem mocy na różne narzędzia i agregaty. Dzięki systemowi GPS dokładność prac w terenie wynosi 1-2 cm.

Innowacją był również samobieżny opryskiwacz HORSCH Leeb 8.300 PT, którego pokaz pracy zademonstrował przedstawiciel firmy. Głównymi jego zaletami są maksymalny komfort jazdy oraz precyzyjny oprysk. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowym i unikalnym układem sterowania, belką dostępną w szerokościach roboczych do 42 metrów. Silnik posiada nowoczesne rozwiązania i jest przyjazny dla środowiska dzięki dostosowaniu do obowiązujących wymogów dotyczących norm emisji gazów. Opryskiwacz wyposażony jest w zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 8000 litrów i pompę odśrodkową wykonaną również ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności napełniania wynoszącej 1000 l na minutę.

Naturalny i ekologiczny stymulator wzrostu roślin FLORAHUMUS został przedstawiony przez regionalnego doradcę klienta. Jest to produkt bazujący na kwasach humusowych pozyskiwanych z węgla brunatnego. Jak podkreślał doradca, związki te zapewniają kompleksowe wsparcie dla gleby, przez co można poprawić wzrost i plonowanie roślin. Pozytywne działanie preparatu zostało potwierdzone licznymi badaniami oraz doświadczeniami. 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne uczestnictwo i zainteresowanie konferencją. „Pomorskie Forum Innowacji Rolniczych – II edycja” jest już cyklicznym wydarzeniem i okazją do wymiany fachowej wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które w przyszłości będą skutkowały szeregiem innowacji na terenach wiejskich, a także współpracą w zakresie interwencji 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach działania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Zapraszam do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Aleksander Karaś, broker innowacji SIR