logotypy - SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

„Pomorski rolnik szuka innowacji”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przystąpił do realizacji operacji własnej pt. „Pomorski rolnik szuka innowacji”.

Celem operacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie, co wpłynie na kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz zwiększy wiedzę na ten temat wśród odbiorców operacji z terenów woj. pomorskiego, ale również pozostałych rejonów.

Przedmiotem operacji jest nagranie i emisja cyklu filmów edukacyjnych przedstawiających innowacyjne rozwiązania  i dobre praktyki, co wpłynie na podwyższenie wiedzy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wzbogaci  i uatrakcyjni formy prezentacji treści merytorycznych opracowywanych pod kierunkiem PODR w Lubaniu.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka zrealizowanego w ramach operacji:

https://gdansk.tvp.pl/62715068/odc-10092022