MDP - logotypy SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zrealizował operację własną pt.: „Pomorska Wieś Innowacyjna”.  Jest to kontynuacja operacji z 2020 r., której przedmiotem jest nagranie i emisja kontynuacyjnej serii filmów przedstawiających innowacyjne rozwiązania  i dobre praktyki. Celem operacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie, które wpłyną na kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz zwiększą wiedzę na ten temat wśród odbiorców operacji z terenów województwa pomorskiego, ale również pozostałych rejonów.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Materiał zrealizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Realizacja operacji pt. “Pomorska Wieś Innowacyjna”

Kanał: https://www.youtube.com/c/PODRPomorskiOśrodekDoradztwaRolniczego

Filmiki: