AgroLiga to prestiżowy konkurs, który upowszechnia pozytywne wzorce, promuje najlepszych rolników i  najlepsze firmy pracujące na rzecz rolnictwa. AgroLiga przebiega w dwóch kategoriach: „Rolnik” i „Firma” oraz w dwóch etapach: wojewódzkim i  krajowym. Na szczeblu wojewódzkim konkurs organizowany jest przez ośrodki doradztwa rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i  Stowarzyszenie AgroBiznes Klub. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wojewódzka komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli instytucji rolniczych, spośród zgłoszonych w  bieżącej edycji rolników i firm, wyłoniła Mistrzów i Wicemistrzów Województwa Pomorskiego tegorocznej edycji przedsięwzięcia.

Finał wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2022 odbył się podczas XXIV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu w dniu 18 września 2022r., w obecności zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonej przed sceną w Lubaniu publicznością.

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2022 zostali:

Kategoria „Rolnik”:

I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego – Państwo Katarzyna i Arkadiusz Kropidłowscy, zam. Nowy Barkoczyn, powiat kościerski.

II miejsce i tytuł Wicemistrza Województwa Pomorskiego – Państwo Ewa i Bogdan Toporkiewicz, z  Dzierzgonia w powiecie sztumskim.

Kategoria „Firma”:

I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego – „Fasgro” Sp. z o.o., ze Staryni w powiecie malborskim. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Pan Marcin Puzio.

II miejsce i tytuł Wicemistrza Województwa Pomorskiego – Biotrans Dobrovolscy Sp. z o.o. Sp. k., z  miejscowości Wysoka w powiecie starogardzkim. Nagrodę odebrali właściciele przedsiębiorstwa Państwo Agnieszka i Marcin Dobrowolscy.

Laureaci konkursu otrzymali puchary Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a także dyplomy i nagrody ufundowane przez: Pomorską Izbę Rolniczą, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  oraz licznych przedstawicieli pomorskich samorządów: Starostę Powiatu Kościerskiego, Starostę Powiatu Malborskiego, Starostę Powiatu Sztumskiego, Wójta Gminy Nowa Karczma, Wójta Gminy Bobowo oraz Burmistrza Dzierzgonia.

Udział w tak prestiżowym konkursie stanowi niewątpliwie źródło ogromnej satysfakcji i radości. Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, a Mistrzom, którzy będą reprezentować województwo pomorskie na szczeblu krajowym życzymy, aby sięgnęli po najwyższe laury.

 Krajowy finał konkursu AgroLiga 2022 odbędzie się w Warszawie w II kwartale 2023 roku.

Agnieszka Moltzan
Sekretarz Komisji Konkursowej