Dnia 01.12.2021, w przededniu święta Św. Ambrożego –  patrona pszczelarzy, reprezentując pasiekę PODR w Lubaniu spotkaliśmy się dziećmi z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej, wysłuchali naszej pogadanki na temat życia pszczół i pracy pszczelarza.

W czasie zajęć podzieliliśmy się z dziećmi swoją wiedzą oraz doświadczeniem, demonstrując przy tym używane w pasiece stroje, urządzenia i narzędzia. Mali słuchacze z uwagą wysłuchały naszej pełnej ciekawostek opowieści. Spotkanie zakończyło się gradem pytań oraz przymierzaniem stroju pszczelarza. Dzieci, za aktywny udział w zajęciach otrzymały drobne upominki od PODR w Lubaniu.

Zawsze bardzo cieszymy się ze spotkań z najmłodszymi. Najważniejszym przesłaniem takich warsztatów jest pokazanie ogromnej roli pszczół dla przyrody i człowieka. Po obserwowanym zainteresowaniu uczestników, sądzimy że były to dla nich bardzo ciekawe zajęcia, które na długo pozostaną w ich pamięci. Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione z naszych odwiedzin pozostaną na dłużej i któreś z dzieci zostanie pszczelarzem w życiu dorosłym.

Maria i Jarosław Cichoccy