12 grudnia 2023 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się finał wojewódzki olimpiady „Innowacyjny Młody Rolnik”. Uczestników oraz przybyłych gości powitał Andrzej Dolny – Dyrektor PODR w Lubaniu.

Celem Olimpiady było przekazanie i poszerzenie wiedzy uczestników nt. zastosowania innowacyjnych produktów, procesów i technologii, a także innowacyjnej organizacji pracy, jakie można wdrożyć w gospodarstwach rolnych oraz w rozwoju obszarów wiejskich. Olimpiada przyczyniła się również do popularyzowania wiedzy o innowacjach w rolnictwie, wpłynęła także na aktywizację uczestników w zakresie pogłębiania wiedzy nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”.

W powiatowych eliminacjach udział wzięło 258 osób z całego województwa pomorskiego a w finale wojewódzkim uczestniczyło 43 laureatów.

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 60 pytań z zakresu: produkcji roślinnej,  produkcji zwierzęcej, zagadnień dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),  OZE, ekologii i ochrony  środowiska,  BHP,  mechanizacji,  ekonomiki rolnictwa, przedsiębiorczości i WGD, zagadnień dotyczących Planu Strategicznego WPR.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 uczestników z najwyższą liczbą punktów z testu. W części ustnej finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją konkursową w składzie: Katarzyna Jasińska – Przewodniczący Komisji, PODR w Lubaniu, Ewa Szymańska – PODR w Lubaniu, Agnieszka Jereczek – PODR w Lubaniu, Grzegorz Manowski – PODR w Lubaniu oraz Aneta Strzelecka – p.o. nadinspektora pracy kierownika oddziału  PIP Oddział w Starogardzie Gdańskim.

Zwycięzcy Olimpiady:

I miejsce – Marcin Janczuk (powiat kwidzyński)

II miejsce – Paweł Januszewski (powiat człuchowski)

III miejsce – Andrzej Dziedzic (powiat kwidzyński)

IV miejsce – Szymon Filipski (powiat kościerski)

V miejsce – Artur Tusk (powiat kartuski)

Laureaci Olimpiady otrzymali liczne nagrody.

W uroczystym finale udział wzięli szanowni goście: Józef Sarnowski- Wicemarszałek Zarządu Województwa Pomorskiego, Mariusz Pokrzywinski- Okręgowy Inspektor Pracy, Krzysztof Pałkowski – Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,  Ryszard Kleinszmidt – Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Rafał Karlikowski- Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, Sylwia Skupień – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Aleksander Sowa – inspektor z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Gdańsku, Bogdan Kwapisiewicz z Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim członkom komisji, przybyłym gościom oraz osobom zaangażowanym w organizację Olimpiady. Laureatom gratulujemy sukcesu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady w 2024 roku.