logotypy

28 listopada br. we wszystkich powiatach województwa pomorskiego młodzi rolnicy stanęli do rywalizacji w etapie powiatowym Olimpiady „Innowacyjny Młody Rolnik”, której organizatorem jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Uczestniczyło w niej 258 osób.

Celem Olimpiady jest przekazanie i poszerzenie wiedzy uczestników nt. zastosowania innowacyjnych produktów, procesów i technologii, a także innowacyjnej organizacji pracy, jakie można wdrożyć w gospodarstwach rolnych oraz w rozwoju obszarów wiejskich. Olimpiada przyczyniła się również do popularyzowania wiedzy o innowacjach w rolnictwie, wpłynęła także na aktywizację uczestników w zakresie pogłębiania wiedzy nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”.

Uczestnicy w pierwszym etapie rozwiązywali test składający się z 60 pytań m.in. z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ekonomiki, zarządzania, bezpieczeństwa i higiena pracy, zagadnień dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR, ekologii, OZE, przedsiębiorczości i WGD. Czterech najlepszych uczestników przeszło do drugiego etapu i odpowiadało na pytania przed komisją egzaminacyjną.

Wszyscy laureaci powiatowych zmagań 12 grudnia 2023 r. będą uczestniczyć w etapie wojewódzkim w PODR w Lubaniu, na który serdecznie zapraszamy.

Wyniki z etapów powiatowych: