Odbywające się 13-14 kwietnia w Lubaniu, XIV Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie, to nie tylko impreza dla entuzjastów ogrodnictwa. Liczną grupę osób odwiedzjących Targi, stanowią pszczelarze i konsumenci produktów z ula. Osoby te mogły uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym apiturystyki oraz jakości produktów pszczelarskich.

Szkolenie było podzielone na dwie części. Pierwsze zajęcia odbyły się w Borowinie, w pasiece „Dolina Miodu” należącej do Państwa Arlety i Mieczysława Grulkowskich. Miejsce to, jest jednym z najlepszych w Polsce ośrodków, łączących działalność agroturystyczną z propagowaniem pszczelarstwa i udostępnieniem obiektów pszczelarskich dla odwiedzających.

Naszym przewodnikiem w pasiece, był jej właściciel, który z olbrzymią pasją dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzone przez Pana Mieczysława zajęcia dały nam okazję poznać tajniki pracy w gospodarstwie apiturystycznym. Uczestnicy mogli zapoznać się, z najważniejszymi czynnikami, które zadecydowały o sukcesie prowadzonej w pasiece działalności. Były to m.in:

Po intensywnych zajęciach praktycznych przyszedł czas na teoretyczną część szkolenia, która była kontynuowana w Lubaniu w sali konferencyjnej PODR. Gości powitał Pan Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu przypomniał, jak ważnym elementem działalności pszczelarskiej jest jakość produktów pasiecznych. To właśnie wysoka jakość jest najważniejszym czynnikiem, który wyróżnia polskie miody na trudnym i konkurencyjnym rynku produktów pszczelich. Właśnie jakości miodu oraz jej kontroli, dotyczyły dalsze wykłady.

Ekspertem w tej dziedzinie była dr inż. Natalia Żak z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Pani Natalia omówiła różnorodne aspekty związane z produkcją miodu. Dowiedzieliśmy się jakie czynniki wpływają na jego smak, konsystencję i barwę. Co wpływa na jego jakość oraz jak przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom, które mogą ją popsuć. Hitem spotkania były warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję degustować różne rodzaje miodu i ćwiczyć swoje umiejętności ich oceny sensorycznej. Podczas degustacji poznaliśmy kryteria oceny jakościowej miodu oraz jak rozpoznawać cechy charakterystyczne dla miodów o wysokiej jakości oraz odróżniać je od miodów, których jakość bywa problematyczna. Każdy z uczestników mógł wybrać miód, który mu najbardziej smakował. Ujawnienie jakie miody, kryły się w smakowanych próbkach, mogły być bardzo zaskakujące i niespodziewane.

Po zakończeniu wykładów wszyscy uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zadawać pytania. Każdy opuszczał szkolenie z jeszcze większą pasją do pszczelarstwa, wzbogacony o prezentowaną wiedzę, gotowy do podjęcia nowych wyzwań w prowadzeniu pasieki oraz produkcji miodu najwyższej jakości

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom szkolenia, jak również za liczne pytania skierowane do wykładowców, świadczące o ogromnym zainteresowaniu problematyką prezentowaną na spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Maria i Jarosław Cichoccy