W dniu 15 grudnia odbyła się konferencja pt. „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie pomorskim”.

Z powodu obowiązującej obecnie sytuacji epidemiologicznej konferencję zorganizowano w systemie online. Osoby, które chciały uczestniczyć w spotkaniu otrzymały specjalny link do zalogowania się na konferencji i uczestnictwa. Na czacie można było zadawać pytania, oraz dzielić się swoim doświadczeniem w uprawie ziemniaka.

Konferencję otworzyła z-ca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Ewa Szymańska, która przywitała słuchaczy i przedstawiła kilka informacji nt. obecnej sytuacji w rolnictwie.

W pierwszej części został zaprezentowany film zrealizowanego przez CDR w Brwinowie pt. Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawie ziemniaka –  w którym dr. Wojciech Nowacki z IHAR Jadwisin przedstawił istotę stosowania nawodnień w uprawie ziemniaka.

Głównym prelegentem był Grzegorz Manowski z PODR w Lubaniu, który przedstawił wyniki plonowania ziemniaków w Doświadczeniach PDO realizowanych na zlecenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, przedstawił także Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie pomorskim. Podczas prezentacji zostały omówione choroby kwarantannowe (bakterioz pierścieniowa, śluzak), a także przedstawił założenie Programu dla Polskiego Ziemniaka ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została także omówiona uprawa ziemniaka i jego przygotowanie do przechowywania i sprzedaży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział i zapraszamy na kolejne spotkania realizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.