konferencja eko - logotypy

Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze skupia pomorskich rolników i producentów ekologicznych.

BioPomorze powstało, aby przyczyniać się do zwiększania świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności. Wspólnymi siłami chcemy dbać o wysoką jakość pomorskich produktów ekologicznych. Naszą misją jest propagowanie idei rolnictwa ekologicznego poprzez edukowanie lokalnych społeczności czym jest żywność ekologiczna, jaki jest proces jej produkcji oraz czym się różni od żywności konwencjonalnej. Podniesienie poziomu rozpoznawalności  oznakowania certyfikowanej żywności: „Euro-liść”, a w szczególności zwrócenie uwagi na różnice w składzie produktów posiadających certyfikat jakości, jak jest kontrolowana produkcja ekologiczna oraz jakie wymogi musi spełnić rolnik lub producent, by taki certyfikat uzyskać.”

http://biopomorze.com.pl/

Stowarzyszenie stale się rozwija i na bieżąco odpowiada na potrzeby powstające podczas wspólnie realizowanych przedsięwzięć, również współpracuje z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Jedynym  z ostatnich partnerskich działań jest szkolenie pt. „Nowe trendy w rolnictwie ekologicznym” które odbyło się27 października 2021 r.  w Lubaniu, w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Spotkanie stacjonarne ze względu na stan epidemiologiczny, odbyło się w małej grupie osób , zachowując wymogi sanitarne.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca stowarzyszenia PSPE BioPomorze Pani Karolina Lisiecka oraz Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pan Andrzej Dolny.

Andrzej Dolny Dyrektor PODR w Lubaniu (po lewej)
Andrzej Dolny Dyrektor PODR w Lubaniu ( po lewej)
Karolina Lisiecka przewodnicząca BioPomorze (po prawej)
Karolina Lisiecka przewodnicząca BioPomorze ( po prawej)

Pierwszy poruszany temat  „Podstawy agroleśnictwa – alternatywne formy uprawy roślin”, zaprezentowała Agnieszka Jereczek, sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na zmieniające się warunki pogodowe należy poszukiwać nowych rozwiązań , możliwych do wdrożenia w gospodarstwie. Temat upraw alejowych czy  współrzędnych na gruncie ornym spotkał się z dużym zainteresowaniem i z pewnością wymaga szerszego omówienia.

Agnieszka Jereczek, sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu
Agnieszka Jereczek, sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu
wprowadzenie do agroleśnictwa
wprowadzenie do agroleśnictwa

Kolejnym prelegentem był Pan Piotr Kotowski, Product Manager Timac Agro Polska, który przedstawił „Zasady uprawy roślin bobowatych”. Z uwagi na ograniczone możliwości nawożenia w gospodarstwie ekologicznym jest to konieczna pozycja w płodozmianie.

Piotr Kotowski, Product Manager Timac Agro Polska
Piotr Kotowski, Product Manager Timac Agro Polska

Następnie Małgorzata Siłakowska , sekretarz i skarbnik BioPomorze zaprezentowała na przykładzie swojego gospodarstwa (Jagodowe Marzenie)  zasady „Przetwórstwa produktów ekologicznych, w tym jak powinna wyglądać prawidłowa etykieta”. Po części teoretycznej odbyły się  warsztaty, które  poprowadziła Agnieszka Jereczek. Omówiono kolejno etykiety produktów, które przywieźli rolnicy ekologiczni, a zarazem członkowie stowarzyszenia. Wskazano co jest prawidłowe, a co należy jeszcze uzupełnić, tak aby etykiety produktów były idealne. Część praktyczna spotkała się z dużą aprobatą uczestników. Wymiana doświadczeń i zdobytych praktyk pomiędzy producentami jest bardzo cenna.

Małgorzata Siłakowska, sekretarz, skarbnik BioPomorze
Małgorzata Siłakowska, sekretarz, skarbnik BioPomorze
omawianie etykiety
omawianie etykiety

Na zakończenie Agnieszka  Jereczek omówiła  „Zmiany prawne w rolnictwie ekologicznym od roku 2022”. Produkcja ekologiczna jest obwarowana zarówno przepisami krajowymi, jak i unijnymi, które należy na bieżąco śledzić.

omawiane zmiany prawne w ekologii
omawiane zmiany prawne w ekologii

                Jednym z istotniejszym elementów szkolenia była degustacja produktów ekologicznych. Producenci BIO  mieli okazję zaprezentować swoje wyroby, ale również spróbować innych, często nieznanych dotąd specjałów, przygotowanych przez pozostałych członków stowarzyszenia.

Można zaobserwować stale rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi, rozwój przetwórstwa ekologicznego, które z pewnością w jakimś stopniu  ułatwia Rolniczy Handel Detaliczny. Ale nie ulega również wątpliwości, że współpraca się opłaca! Dlatego zapraszamy do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia BIOPOMORZE i stawiamy na ekologię!

Zdjęcia produktów