Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) rozpoczął realizację operacji pn: „Networking w rolnictwie”.

Specjaliści z Zespołu ds. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Z/SIR) przygotowali stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie oprócz udzielania informacji potencjalnym interesantom, udostępnili publikacje wydane przez PODR w Lubaniu  w zakresie SIR. Swój debiut zaprezentowano podczas XXIX Pomorskich Agro-Targów połączonych z Pomorską Wystawą Zwierząt Hodowlanych, które odbyły się w dniach 4-5 czerwca 2022 roku w Lubaniu. Ponadto stoisko zorganizowano również podczas Młodzieżowych Dni Pola, które miały miejsce 22 czerwca 2022 roku w Lubaniu. Pozwoliło to na przekazanie wiedzy i informacji o nowinkach technologicznych młodym, potencjalnym rolnikom. Młodzi, 18-letni uczniowie szkół rolniczych z województwa pomorskiego chętnie podejmowali tematy proinnowacyjne i deklarowali chęć wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki tej inicjatywie potencjalni interesanci mogli zapoznać się z działalnością PODR w Lubaniu w zakresie wdrażania i upowszechniania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ta realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jej celem jest przekazywanie informacji o idei, funkcjach i możliwościach jakie daje uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez SIR w województwie pomorskim, zachęcanie do nawiązania współpracy z Siecią, nawiązywanie kontaktów z interesantami oraz wymiana poglądów i doświadczeń między uczestnikami wydarzeń.

Do grupy docelowej, do której kierowana jest w szczególności ta operacja należą: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także inne podmioty zainteresowane tematem.

Przedmiotem operacji jest organizacja stoisk promujących innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach 3 imprez o charakterze wystawienniczym w województwie pomorskim. Informacja o kolejnym wydarzeniu, podczas którego Zespół ds. SIR będzie prezentował dobytek w ramach operacji „Networking w rolnictwie” będzie umieszczona na stronie PODR w Lubaniu – www.podr.pl.

Marta Łukowicz