Logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zrealizował operację własną pn.: „Networking w rolnictwie”. Przedmiotem operacji była organizacja stoisk promujących innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach imprez o charakterze rolniczym w województwie pomorskim.

Specjaliści z Zespołu SIR przygotowali stoiska informacyjno-promocyjne w wielu lokalizacjach, gdzie oprócz udzielania informacji potencjalnym interesantom, udostępnili publikacje wydane przez PODR w Lubaniu w ramach SIR. Promocja założeń i idei SIR miała miejsce podczas 5 imprez o charakterze rolniczym w województwie pomorskim:

Dzięki tej inicjatywie potencjalni interesanci mogli zapoznać się z działalnością PODR w Lubaniu w zakresie wdrażania i upowszechniania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ta realizowana była w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jej celem było przekazywanie informacji o idei, funkcjach i możliwościach jakie daje uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie pomorskim. Działania te miały zachęcić potencjalnych odbiorców do nawiązania współpracy z Siecią, która da podłoże do pozyskiwania nowych partnerów Sieci bezpośrednio zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do grupy docelowej, do której kierowana była ta operacja, w szczególności należą: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, jednostki naukowe, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także inne podmioty zainteresowane tematem.

Marta Łukowicz, Monika Trzebiatowska