W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu gościliśmy Pana Oleksandra Fedorchuka – Dziekana do spraw międzynarodowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego. Uczelnia ta jest najstarszym uniwersytetem w Chersoniu oraz jednym z najstarszych na południu Ukrainy. Kształcenie prowadzone jest w 34 specjalnościach, w tym związanych z rolnictwem.

Pan Oleksandr Fedorczuk odwiedził centralę PODR w Lubaniu oraz Oddział w Starym Polu. Podczas spotkania z Dyrekcją PODR przekazał szereg interesujących informacji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Ukrainy. Zapoznał się z organizacją doradztwa rolniczego w Polsce, działalnością Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz charakterystyką rolnictwa w Polsce i województwie pomorskim. Dyskutowano na temat możliwości współpracy obu instytucji w obszarze usług szkoleniowych i doradztwa w sferze rolniczej.

Nasz Ośrodek ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze stroną ukraińską w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. Od 2001 r. Oddział PODR w Starym Polu zrealizował kilkanaście projektów, w ramach których 2-tygodniowe szkolenia w Starym Polu ukończyło ponad 1 400 osób,  w tym rolnicy, przedstawiciele samorządów, instytucji okołorolniczych, przedsiębiorcy wiejscy, przedstawiciele nauki i organizacji społecznych z Ukrainy. Spotkania, warsztaty i konferencje odbyły się także na terytorium Ukrainy. Wzięło w nich udział prawie 10 tys. osób.