logotypy

W dniach 28 i 29 września 2023 r. na terenach Wodociągów Miejskich w Chojnicach i Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Igielskiej odbył się dwudniowy wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „Melioracje a wykorzystanie naturalnych cieków wodnych do nawadniania rolniczego” realizowanego w ramach środków przyznanych w obszarze Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich „SIR”.

W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego oraz przedstawiciele instytucji związanych z tworzonymi na terenie województwa Pomorskiego Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi.

Spotkanie rozpoczął moderator Marcin Pacyno, który przedstawił uczestnikom spotkania jego program. Następnie koordynator projektu omówił sprawy bieżące Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie pomorskim. Dr hab. inż. Tomasz Kolerski z Uniwersytetu Gdańskiego  przedstawił wykład „Prace utrzymaniowe na ciekach wodnych; kompromis pomiędzy potrzebami gospodarki i środowiska”. Kolejnym prelegentem był kierownik oczyszczalni ścieków w Chojnicach Marcin Krzywosiądzki, który przybliżył pracę oczyszczalni ścieków i jej usługi polegające między innymi na czyszczeniu stawów i cieków wodnych maszyną typu Truxor.

Po części wykładowej uczestnicy wyjazdu szkoleniowego mieli okazję zobaczyć część praktyczną, gdzie zostały zademonstrowane prace maszyn do utrzymania cieków wodnych. Pierwszą prezentacją było przedstawienie i pokazanie pracy amfibii Truxor, której zadaniem było oczyszczenie stawu z pływającej roślinności. Przed przystąpieniem do prac maszyna została omówiona z przedstawieniem jej możliwości pracy na wodzie.

Kolejną prezentacją było pokazanie pracy koparki z podczepioną pompą refulacyjną do odpompowywania narzutów typu piasek z dna rzeki.

Innowacyjne urządzenia do melioracji wodnej oraz czyszczenia stawów z poziomu lustra wody wzbudziły spore zainteresowanie uczestniczących osób oraz instytucji.

Emilia Pellowska
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym