W dniach 11-13 czerwca 2022 na terenie poletek doświadczalnych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem odbyły się Krajowe Dni Pola. Tegoroczną edycję miałem możliwość obserwować osobiście podczas lustracji i warsztatów terenowych prowadzonych przez specjalistów firm branży obsługi rolnictwa. Analizując paletę gatunków i odmian zaprezentowanych podczas imprezy należy przyznać iż była imponująca. Na terenie doświadczalnym zaprezentowano m.in.:

Podsumowując Krajowe Dni Pola MODR w Poświętnym były imprezą dzięki której rolnicy mogli skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin produkcji rolniczej. Kolejnym ważnym aspektem była możliwość wejścia na poletka i obejrzenia odmian w trakcie ich rozwoju oraz analiza ich cech morfologicznych tj. wysokość, struktura kłosów/łuszczyn/strąków jak również fitopatologicznych tj. stopień porażenia sprawcami chorób. Dzięki tym informacjom producent może bardziej precyzyjnie dobrać odmianę do cech siedliskowych jakie posiada w gospodarstwie czego wynikiem będą wyższe
i stabilniejsze plony.

Daniel Dąbrowski