Podczas obchodów XXXI Pomorskich Agro Targów w Lubaniu, w dniach 8-9 czerwca 2024 roku, odbyła się konferencja z panelem rolniczym pt. „Rasy zachowawcze i ich potencjał w rozwoju obszarów wiejskich”. Celem operacji było przekazanie i poszerzenie wiedzy uczestników nt. polskich ras zachowawczych i ich potencjału w rozwoju obszarów wiejskich. Operacja miała również na celu ułatwienie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania programów dotyczących bioróżnorodności zwierząt, zachowania puli genów oraz ochrony zasobów genetycznych w hodowli zwierząt.

Otwarcia spotkania, wraz z powitaniem przybyłych gości, dokonał Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Wykład pt. „Interwencja 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” przedstawił Aleksander Karaś – broker innowacji PODR w Lubaniu.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt. Panowie Tomasz Strzelecki, Jarosław Piechowski oraz Andrzej Bujak omówili temat ras zachowawczych na przykładzie polskich ras drobiu. Pan Jarosław Piechowski, sędzia drobiu rasowego a także hodowca i odtwórca rasy drobiu Bojowiec Tosa Chibi, przedstawił na żywym przykładzie potencjał tej rasy w rozwoju obszarów wiejskich.

Z kolei Pan Leszek Juraszek, prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i  Drobnego Inwentarza „Pasjonaci”, twórca rasy Tęczanka, zaprezentował koguta tej rasy i omówił historię tworzenia oraz ważniejsze cechy tej odmiany drobiu.

O projekcie „Polska Kura Wielkanocna” opowiedzieli Panowie Tomasz Strzelkowski i Andrzej Bujak. Kilkuletnia historia stworzenia tej rasy oraz kontynuacja prac związanych z jej rejestracją, jako nowej polskiej rasy, zaciekawiła słuchaczy spotkania. A możliwość podziwiania koguta tej rasy w trakcie konferencji doskonale uzupełniła treści merytoryczne wykładu.

Pani Jolanta Wachowska, dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Malborku, zaprezentowała wykład dotyczący ras zachowawczych, wchodzących w skład działalności Związku, włączonych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych rodzimych ras owiec.

Ostatnim z prelegentów była Pani Olga Orłowska, koordynator zespołu ds. ksiąg hodowlanych z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Omówiła rolę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ochronie zasobów genetycznych bydła.

Kontynuacja dyskusji oraz wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń przeniosła się w kolejnym dniu do stoiska informacyjno-promocyjnego SIR, gdzie pracownicy PODR w Lubaniu zachęcali do konsultacji w  tematyce operacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za niezwykle interesujące wystąpienia. Pasja i ogrom wiedzy merytorycznej przekazanej w czasie operacji zasługują na największe uznanie. Życzymy Państwu dalszych sukcesów w rozwijaniu rodzimych ras zwierząt, a wszystkim uczestnikom wydarzenia dziękujemy za udział.

Zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

opr. Agnieszka Moltzan, Zespół SIR

fot. Paweł Jankowski, Marcin Pobłocki