W dniu 14.03.2024 r. w Starym Polu odbyła się konferencja zorganizowana przez Oddział PODR Stare Pole, skupiająca się na ważnych kwestiach dotyczących gospodarstw rolnych. Rolnicy mieli możliwość uczestniczyć w wydarzeniu również online. W spotkaniu wzięło udział 126 osób.

Jako pierwszy głos zabrał prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Piechota z Poznania i przedstawił temat: „Konserwująca uprawa roli w teorii i praktyce”, podkreślając znaczenie dbania o glebę i obserwacji procesów w niej zachodzących. Następnie swoje wystąpienia przedstawiły panie z Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni, pani Magdalena Jaszczołt oraz pani Izabela Itrich-Hopa. Scharakteryzowały one planowane nabory z płatności bezpośrednich, zmiany w kampanii 2024, dobrostan zwierząt a także aktualności dla rolników dotkniętych suszą. Po krótkiej przerwie kawowej mieliśmy przyjemność wysłuchać pana Kamila Werenickiego z firmy Amatech, który omówił „Korzyści agronomiczne, ekonomiczne i środowiskowe płynące ze stosowania pielników”. Pod koniec konferencji została przedstawiona ustawa o ochronie zwierząt przez specjalistkę PODR – Joannę Kłosek. Ostatnim punktem programu była prezentacja pielnika firmy Schmotzer, dostarczonego przez przedstawicieli firmy Amatech.

Bardzo dziękujemy wszystkim wykładowcom za trud włożony w przygotowanie i poprowadzenie prezentacji, a Państwu za aktywny udział w konferencji.

Opracowała: Joanna Kłosek