6 grudnia bieżącego roku w Oddziale PODR w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – wymiana doświadczeń po pierwszym roku wdrażania”. Grupa zainteresowanych słuchaczy miała okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym zastępcy dyrektora ARiMR w Gdyni – Sylwii Skupień i p.o. Naczelnika Wydziału PROW i Płatności Bezpośrednich – Magdaleny Jaszczołt oraz zastępcy dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim – Agaty Żemetro i przedstawicieli Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Katarzyny Jasińskiej, zastępcy dyrektora PODR oraz Przemysława Tołczyka, specjalisty ds. ekonomiki rolnictwa, a także zadać najbardziej nurtujące pytania.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia z zakresu płatności bezpośrednich i wsparcia obszarowego w kampanii 2023, rozwoju małych gospodarstw i premii dla Młodych Rolników w ramach PS WPR. Dodatkowo przedstawiciele ARiMR zaprezentowali temat dotyczący finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, a także Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Omówili zrealizowane działania i planowane nabory. Z kolei prelegentka z KOWR  przedstawiła zasady obrotu gruntami rolnymi oraz działania tej instytucji wspierające rozwój sektora rolno-spożywczego.

Z prezentacji przedstawicieli PODR w Lubaniu pt. „Doświadczenia i wnioski z przeprowadzonych w 2023 r. naborów w ramach PS WPR z perspektywy doradztwa rolniczego” dowiedzieliśmy się, z jakimi trudnościami mierzyli się zarówno rolnicy, jak i doradcy oraz specjaliści PODR po wprowadzeniu Planu Strategicznego na lata 2023-2027. Natomiast przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Malborku omówili swoją ofertę przeznaczoną dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Nasza konferencja obfitowała w wystąpienia pełne emocji i pozytywnej energii. Była wspaniałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z uczestnikami obecnymi na sali wykładowej, jak i uczestniczącymi w wydarzeniu w formie online.

Sylwia Gierszewska
Specjalista do spraw ekonomiki rolnictwa