Logotypy

Piątego grudnia 2022 roku, w oddziale PODR w Starym Polu, odbyła się konferencja podsumowująca realizację operacji pn. „Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej”, realizowanej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie  M16 WSPÓŁPRACA. Umowa o przyznanie pomocy nr 00024.DDD.6509.00014.2019.07.

Operacja zrealizowana została przez konsorcjum:

Infografika

Miejsce realizacji operacji:
Województwo: pomorskie
Powiat: pucki
Gmina: Krokowa
Miejscowość: Sławoszynko

Miejsce to zostało wybrane ze względu na położenie w zasięgu klimatu bałtyckiego, który cechuje się m.in. stosunkowo łagodną zimą i niezbyt upalnym latem, wydłużonym okresem ciepłej jesieni i późną, chłodną wiosną. Sprzyja to przesunięciu okresu wegetacji roślin, co umożliwia wydłużenie czasu dostaw świeżych owoców deserowych w porównaniu do lokalizacji południowych. Wpływa to na podniesienie konkurencyjność lokalnych producentów na rynku europejskim.

Celem głównym operacji było Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększenia zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 1. Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
 2. Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość u  i jakość produktu finalnego.
 3. Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
 4. Określenie wpływu ozonu na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
 5. Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant. 
 6. Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

Rezultaty operacji:

I. Innowacje technologiczne

 1. Opracowana została innowacyjna technologia wspomagania ochrony roślin malin przed patogenami grzybowymi i bakteryjnymi oraz zwiększająca zawartość związków bioaktywnych w ich owocach poprzez zastosowanie procesu ozonowania.

  Technologia ta nie była stosowana do tej pory w produkcji towarowej owoców jagodowych w Polsce, ani na świecie. Wpłynie ona na ograniczenie zużycia fungicydów, lepsze wybarwienie owoców, zwiększenie ich  trwałości w łańcuchu logistycznym. Jednocześnie rozwiąże problem w skali globalnej producentów malin w kontekście wydłużenia trwałości owoców, a co za tym idzie obszar oddziaływania rezultatu operacji wykroczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopracowanie i upowszechnienie technologii produkcji owoców miękkich o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej pod osłonami, w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych, da szansę innym producentom na prowadzenie produkcji owoców w warunkach,  w których uprawa w sposób tradycyjny (polowy) nie jest uzasadniona ekonomiczne.
 2. Technologia ta nie była stosowana do tej pory w produkcji towarowej owoców jagodowych w Polsce, ani na świecie. Wpłynie ona na ograniczenie zużycia fungicydów, lepsze wybarwienie owoców, zwiększenie ich  trwałości w łańcuchu logistycznym. Jednocześnie rozwiąże problem w skali globalnej producentów malin w kontekście wydłużenia trwałości owoców, a co za tym idzie obszar oddziaływania rezultatu operacji wykroczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopracowanie i upowszechnienie technologii produkcji owoców miękkich o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej pod osłonami, w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych, da szansę innym producentom na prowadzenie produkcji owoców w warunkach,  w których uprawa w sposób tradycyjny (polowy) nie jest uzasadniona ekonomiczne.

  Technologia ta nie była stosowana do tej pory w produkcji towarowej owoców jagodowych w Polsce, ani na świecie. Wpłynie ona na ograniczenie zużycia fungicydów, lepsze wybarwienie owoców, zwiększenie ich  trwałości w łańcuchu logistycznym. Jednocześnie rozwiąże problem w skali globalnej producentów malin w kontekście wydłużenia trwałości owoców, a co za tym idzie obszar oddziaływania rezultatu operacji wykroczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopracowanie i upowszechnienie technologii produkcji owoców miękkich o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej pod osłonami, w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych, da szansę innym producentom na prowadzenie produkcji owoców w warunkach,  w których uprawa w sposób tradycyjny (polowy) nie jest uzasadniona ekonomiczne.

II. Innowacja produktowa
W ramach operacji wyprodukowane zostały owoce malin deserowych o podważonej zawartości związków bioaktywnych, w tym antyoksydantów  i witaminy C. Maliny o prognozowanej parametrach jakościowych nie są dostępne na rynku.

III. Innowacja organizacyjna

Zaproponowano modelowe rozwiązania organizacji ręcznego zbioru owoców malin w aspekcie minimalizacji nakładów robocizny, a tym samym wzrostu wydajności zbioru i zmniejszeniu kosztochłonności produkcji owoców malin.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich