Kaszubska Jesień Rolnicza to nie tylko część targowa. Tradycyjnie, w ramach Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, prezentujemy również zwierzęta, które corocznie przyciągają rzesze sympatyków.

Niesłabnącym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyły się jak zawsze alpaki. Są to zwierzęta spokojne i przyjazne, dzięki temu doskonale wpływają na nastrój człowieka. Wyciszają, uspokajają złe emocje oraz pomagają się odprężyć. Puszyści terapeuci oddziałują na sferę psychiczną, społeczną, fizyczną, intelektualną oraz emocjonalną. Kontakt z nimi wpływa pozytywnie na dzieci. Dzięki temu, że nie wykazują agresji oraz dzięki swojemu niepospolitemu wyglądowi, wzbudzają dużą sympatię otoczenia.

Swoje zwierzęta zaprezentowali hodowcy: Anna Demkowicz-Czerwińska z Jankowa, Tomasz Lisewski z Żukczyn oraz Fundacja “Zdrowie na końskim grzbiecie” z Kalisk Kościerskich.

W trakcie wystawy w dniu 18 września odbył się Konkurs pt. Miss Alpaka, podczas którego odwiedzający mogli oddać głos  na ulubioną ALPAKĘ, wypełniając kartę do głosowania, która znajdowała się przy stanowiskach tych zwierząt. Faworytem zwiedzających okazał się CZARNY PIOTRUŚ (Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”), który zdobył tytuł MISSTER ALPAKA. Kolejny był KARMEL (Hodowca Anna Demkowicz-Czerwińska) zdobywca tytułu vice MISSTER ALPAKA.

1. Alpaki

Podczas Jesiennej Wystawy swój dorobek hodowlany zaprezentowało również 20 hodowców królików – właścicieli stad objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej oraz stad towarowych. Wystawa królików cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, którzy tłumnie podziwiali dorobek hodowców.

W trakcie Wystawy miała miejsce ocena fenotypu królików, w trakcie której hodowcy zaprezentowali i poddali ocenie następujące zwierzęta:

         * W grupie ras dużych:

– belgijski olbrzym szary – 28 szt.

– belgijski olbrzym biały – 2 szt.

– olbrzym srokacz – 10 szt.

– francuski baran – 5 szt.

        * W grupie ras średnich:

– nowozelandzki biały – 11 szt.

            – kalifornijskie – 10 szt.

        * W grupie ras małych:

– hermelin – 4 szt.

Ogółem zaprezentowano 100  szt. królików, w tym ocenie poddano 70 szt. królików.

Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny królików z zachowaniem anonimowości, komisja oceniająca w składzie: mgr inż. Grzegorz Otulakowski oraz mgr inż. Michał Panas, zgodnie ze wzorcem oceny pokroju i regulaminem Wystawy, dokonała wyboru zwycięskich zwierząt:

Czempion w grupie ras dużych uzyskał królik belgijski olbrzym szary, prezentowany przez: hodowcę Piotra Głowackiego.

Czempion w grupie ras dużych uzyskał królik francuski baran madagaskarowy, hod. Krzysztof Zieliński.

Wiceczempion w grupie ras dużych uzyskał królik belgijski olbrzym szary, hod. Piotr Głowacki.

Wiceczempion w grupie ras dużych uzyskał królik belgijski olbrzym szary, hod. Mirosław Adamczyk.

Wiceczempion w grupie ras dużych uzyskał królik olbrzym srokacz, hod. Patryk Skierka.

Czempion w grupie ras średnich uzyskał królik nowozelandzki biały, hod. Wiesław Polonis.

Wiceczempion w grupie ras średnich uzyskał królik nowozelandzki biały, hod. Jarosław Lembowicz.

Wiceczempion w grupie ras średnich uzyskał królik kalifornijski, hod. Damian Sypion.

Wiceczempion w grupie ras małych uzyskał królik hermelin, hod. Paweł Wojda.

Wszyscy hodowcy otrzymali pamiątkowe medale. Właściciele zwycięskich zwierząt otrzymali dodatkowo statuetki ufundowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Nagrody zostały wręczone przez Katarzynę Jasińską – Zastępcę PODR w Lubaniu, Andrzeja Bujaka – Prezesa Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt oraz Ryszarda Kleinschmidta – Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.

2. Wystawa Królików

Cieszymy się ogromnie, iż jesienią udało nam się przeprowadzić wystawę gołębi oraz pokaz ptactwa ozdobnego. Poprzednia edycja pokazu została niestety odwołana, z powodu ptasiej grypy. Tym razem obyło się bez przeszkód.

W wystawie wzięło udział 49 hodowców gołębi. W 25 rasach gołębi zostali wyróżnieni zwycięzcy w rasie oraz wytypowane 3 kolekcje.

Superchampion wystawy gołębi – otrzymał Pan Witusiński Łukasz – rasa Lachore

(nagroda od Izby Rolniczej wręczył Pan Ryszard Kleinszmidt )

Nagrody w rasach:

GDAŃSKI WYSOKOLOTNY-SOKÓŁ GDAŃSKI

Zwycięzca w rasie Wróbel Sławomir, I kolekcja Strzelkowski Tomasz, II kolekcja Wróbel Sławomir, III Kolekcja Bielawski Ryszard

BIAŁOGŁÓWKA GDAŃSKA KRÓTKODZIOBA

Zwycięzca w rasie Zacharczuk Marian, I kolekcja Zacharczuk Marian, II kolekcja Bielawski Ryszard, III Kolekcja Bujak Andrzej

WINEREK POLSKI

Zwycięzca w rasie Bujak Andrzej, I kolekcja Bujak Andrzej, II kolekcja Zacharczuk Marian,

III Kolekcja Wróbel Sławomir

ZAMOJSKI

Zwycięzca w rasie Kołodziejczuk Wacław, I kolekcja Kołodziejczuk Wacław, II kolekcja Zacharczuk Marian, III Kolekcja Bielawski Ryszard

MURZYN  POLSKI

Zwycięzca w rasie Dawidowski Chrystian, I kolekcja Dawidowski Chrystian, II kolekcja Wiśniewski Józef, III Kolekcja Klawikowski Jerzy

LACHORE

Zwycięzca w rasie Witusiński Łukasz, I kolekcja Witusiński Łukasz, II kolekcja Witusiński Stanisław, III Kolekcja Penkowski Zbigniew

MOOKE

Zwycięzca w rasie Witusiński Łukasz, I kolekcja Witusiński Łukasz, II kolekcja Witusiński Stanisław, III Kolekcja Penkowski Zbigniew

POLSKI DŁUGODZIOBY LOTNY

Zwycięzca w rasie Kaczorowski Ryszard, I kolekcja Kaczorowski Ryszard, II kolekcja Kaczorowski Andrzej, III Kolekcja Bielawski Ryszard

FELEGYHAZER

Zwycięzca w rasie Kowalczys Jan, I kolekcja Kowalczys Jędrzej, II Kolekcja Kowalczys Jan, III Kolekcja Wróbel Sławomir

RYŚ POLSKI

Zwycięzca w rasie Liss Eugeniusz, I kolekcja Liss Eugeniusz, II kolekcja Waszyński Tadeusz, III Kolekcja Szumidłowski Tadeusz

HISZPAN

Zwycięzca w rasie Brożek Stefan, I kolekcja Brożek Stefan, II kolekcja Myszk Mariusz, III Kolekcja Jurczyk Kazimierz

NIEMIECKI WYSTAWOWY

Zwycięzca w rasie Głodny Paweł, I kolekcja Głodny Paweł, II kolekcja Głodny Marek, III Kolekcja Nowak Tadeusz

KAPUCYN

Zwycięzca w rasie Werenczak Arkadiusz, I kolekcja Werenczak Arkadiusz, II kolekcja Dudziak Igor, III Kolekcja Golicki Mariusz

POLSKI POCZTOWY WYSTAWOWY

Zwycięzca w rasie Głodny Marek, I kolekcja Głodny Marek, II kolekcja Głodny Paweł, III Kolekcja Głodny Michał

KING

Zwycięzca w rasie Dudziak Igor, I kolekcja Dudziak Igor, II kolekcja Brożek Stefan, III Kolekcja Głodny Michał

MODENA NIEMIECKA

Zwycięzca w rasie Walkiewicz Jan, I kolekcja Walkiewicz Jan, II kolekcja Kurkowski Andrzej, III Kolekcja Głodny Michał

GARŁACZ GÓRNOŚLĄSKI BIAŁOGŁOWY

Zwycięzca w rasie Kurkowski Andrzej, I kolekcja Kurkowski Andrzej, II kolekcja Walkiewicz Jan, III Kolekcja Werenczak Arkadiusz

LISTONOSZ POLSKI

Zwycięzca w rasie Głodny Michał, I kolekcja Głodny Michał, II kolekcja Kurkowski Andrzej, III Kolekcja Walkiewicz Jan

MOTYL POLSKI

Zwycięzca w rasie Chmielewski Radosław, I kolekcja Chmielewski  Patryk, II kolekcja Chmielewski Radosław, III Kolekcja Lewandowski Marek

WYWROTEK WSCHODNIOPRUSKI

Zwycięzca w rasie Lewandowski Marek, I kolekcja Lewandowski Marek, II kolekcja Chmielewski Patryk, III Kolekcja Chmielewski Radosław

KRYMKA POLSKA

Zwycięzca w rasie Lewandowski Marek, I kolekcja Lewandowski Marek, II kolekcja Chmielewski Radosław, III Kolekcja Chmielewski Patryk

GIL

Zwycięzca w rasie Block Adrian, I kolekcja Block Adrian, II kolekcja Jabłoński Dawid, III Kolekcja Block Grzegorz

PAWIK INDYJSKI

Zwycięzca w rasie Jastrzębski Janusz, I kolekcja Jastrzębski Janusz, II kolekcja Pranczk Józef, III Kolekcja Preuss Stanisław

PAWIK ANGIELSKI

Zwycięzca w rasie Jastrzębski Janusz, I kolekcja Pranczk Józef, II kolekcja Jastrzębski Janusz, III Kolekcja Liss Eugeniusz

BIELCKI KRÓTKODZIOBY

Zwycięzca w rasie Kowalczys Jan, I kolekcja Penkowski Zbigniew, II kolekcja Kowalczys Jan, III Kolekcja Kowalczys Jędrzej

Nie mogło zabraknąć na wystawie również hodowców drobiu i ptactwa ozdobnego. Bogata różnorodność prezentowanych okazów przez 15 wystawców, przyciągnęła wielu odwiedzjących. Wszyscy hodowcy otrzymali pamiątkowe medale  i podziękowanie za udział w wystawie.


3. Wystawa Gołębi i Ptactwa Ozdobnego


Rolnicze spotkanie zwieńczyły zawody w powożeniu o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego.

W zawodach  startowało 5 zawodników. Nowością w zawodach była bryczka z kucem, która niestety nie dokończyła konkursu. Dopingujemy, by następnym razem poszło lepiej.

4. Zawody w powożeniu


Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych umożliwiła wymianę doświadczeń odwiedzających i  hodowców, zawiązanie kontaktów, a także niecodzienną możliwość podziwiania różnorodnych zwierząt w jednym miejscu. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu  Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, składamy serdeczne podziękowania.

Partnerami przy organizacji były związki branżowe hodowców, w tym: Pomorski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców Alpak oraz Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt. Komisarzem Wystawy został Andrzej Derlecki – Prezes prezes PZHK

Organizatorzy Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu