Logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 zorganizował w dniach 16 – 19 marca 2023 r. wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój gospodarstw na przykładzie dobrych praktyk z województwa świętokrzyskiego”.

Operacja miała na celu zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie. Pozwoliła ona na podniesienie świadomości producentów i przedsiębiorców rolnych w zakresie korzyści, jakie daje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i współpracy między nauką i praktyką. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas wyjazdu studyjnego skutkować może usprawnieniem produkcji we własnych gospodarstwach oraz wpłynąć na kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

Pierwszego dnia po przyjeździe do województwa świętokrzyskiego, uczestnicy spotkali się z panią Izabelą Niedobit – koordynator SIR z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu. Uczestnikom zostały zaprezentowane projekty stymulujące lokalny rozwój, wspierające aktywność lokalną, wpierające działalność organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup działających na rzecz swoich społeczności.

Kolejny dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili na XXVIII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. W tym miejscu prezentowane były najnowsze osiągnięcia branży rolniczej z całego świata, zarówno wśród kombajnów, ciągników, jak i innowacyjnych maszyn i rozwiązań do nawożenia czy uprawy roli. Wystawy oraz sprzęt znajdowały się w dziesięciu halach oraz na terenie zewnętrznym, gdzie swoimi ofertami zachęcali przedstawiciele firm związanych z branżą rolniczą, zarówno tych z kraju i ze świata.

W trakcie targów miał również miejsce finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, gdzie wśród rolników, uczniów szkół rolniczych oraz studentów znaleźli się także reprezentanci z województwa pomorskiego.

W przedostatni dzień wyjazdu uczestnicy wyjazdu studyjnego udali się do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach, gdzie Wiceprezes Zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu – pani Justyna Pyć zapoznała wizytatorów z genezą i ideą utworzenia Inkubatora Przetwórczego, zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi dla tego typu obiektów. Następnie zostały przedstawione również formy korzystania z tego obiektu, zasady promocji usług i wyrobów połączone ze zwiedzaniem Inkubatora. Uczestnicy mieli okazję również zapoznać się z pełnym procesem produkcji musu jabłkowego. Ponadto miało miejsce również spotkanie z rolnikiem uczestniczącym w Rolniczym Handlu Detalicznym (RHD), korzystającym z usług Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach.

Następnym punktem wyjazdu była wizyta w winnicy „Nad Jarem” – gospodarstwie znajdującym się na szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Właściciele Winnicy (państwo Sylwia i Mateusz Paciura) opowiedzieli o procesie produkcji lokalnych win, zapoznali z historią gospodarstwa oraz dziejami winiarstwa na Sandomierszczyźnie. Zwiedzanie winnicy i winiarni było połączone z degustacją win oraz serów sandomierskich.

Kolejnym prelegentem tego dnia była pani Agnieszka Pawlikowska, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu oraz właścicielka Pasieki pod Dębami. Wygłosiła ona prelekcje o pszczołach, miodach i pszczelarstwie, a także zapoznała uczestników z rolą pszczół w przyrodzie, pracą tych owadów, ich ochroną oraz pomysłami na propagowanie pszczelarstwa i promocję kultury oraz tradycji pszczelarstwa. Spotkanie połączone było z degustacją miodów z Pasieki pod Dębami nie tylko tych klasycznych (np. gryczany, lipowy), ale również bardziej nietypowych, jak miód z żurawiną czy miód z miętą.

Ostatni dzień wyjazdu zakończył się w gospodarstwie położonym we wsi Drygulec – „Sery Sandomierskie od Dziedzica”. Tam właściciel serowarni, pan Marceli Małkiewicz wraz ze swoimi pracownikami zapoznał uczestników wyjazdu ze sposobem wytwarzania serów wysokiej jakości oraz dobierania serów do potraw i win. Przedstawiono również genezę i historię powstania serowarni oraz oprowadzono po serowarni i zapoznano z wyposażeniem obiektu. Uczestnicy mieli możliwość degustacji serów o takich nazwach jak: Hrabianki, Jaśniepanki, Zawisza Czarny czy też serowej wersji krzemienia pasiastego.

Wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego umożliwił integrację różnych grup odbiorców w celu transferu wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Marta Łukowicz
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich