logotypy SIR

Dnia 17 listopada 2023 r. w Krzesznej odbyła się konferencja pn. „Innowacyjna Sieć Rozwoju”. Celem operacji była budowa zrównoważonego ekosystemu innowacji na obszarach wiejskich, poprzez sieciowanie lokalnych społeczności, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i sektora publicznego. Głównym celem było umożliwienie wzajemnego wspierania oraz wymiany innowacyjnych pomysłów i praktyk, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności obszarów wiejskich, poprawy jakości życia mieszkańców oraz promocji zrównoważonego rozwoju. Operacja miała na celu tworzenie pozytywnego środowiska sprzyjającego inwestycjom, rozwojowi lokalnych przedsiębiorstw, a także zwiększeniu dostępu do nowoczesnych technologii i usług, co przyczyni się do długotrwałego rozwoju obszarów wiejskich.

Otwarcia konferencji dokonał Andrzej Dolny, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a grupę docelową stanowili: przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele firm wspierających rozwój obszarów wiejskich, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszą prelekcję podczas konferencji wygłosił broker innowacji PODR w Lubaniu – Aleksander Karaś. Opowiedział m.in. o działaniach Zespołu ds. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonującym w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, zrealizowanych operacjach w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, a także efektach, jakie udało się osiągnąć w trakcie organizacji poszczególnych wydarzeń. Ponadto uczestnicy mieli okazję poznać również jedną z przedstawicielek Grupy Operacyjnej Pomorska Manufaktura Smaków – p. Dorotę Marszk. Przedstawiła ona działania, które prowadzi wraz z innymi rolnikami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przy współpracy z PODR w Lubaniu.

Kolejnym prelegentem był broker z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – p. Marek Siuciak. W swojej prezentacji przedstawił funkcjonowanie LODR oraz działania prowadzone w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także przykłady najciekawszych operacji zrealizowanych przez lubelski ODR.

Wykład pn. „Sieci tematyczne KSOW+, w tym nowe zasady funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2023-2027 oraz Partnerów Sieci” przedstawił Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dr inż. Aleksander Bomberski. W swojej prezentacji przedstawił informacje o bazie partnerów SIR, strukturze SIR oraz  nowej perspektywie finansowej i nowych zasadach funkcjonowania SIR w ramach KSOW+ i działaniach składających się na tę perspektywę.

Kolejnym punktem konferencji było podsumowanie operacji zrealizowanych przez PODR w Lubaniu w  ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 przez koordynatorów operacji. Koordynatorzy przekazali garść informacji na temat projektów przez nich zrealizowanych, ich zamierzeniach i zrealizowanych celach. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z  planowanymi przedsięwzięciami na nadchodzący rok.

Wystąpienia oraz spotkanie grupy docelowej operacji były okazją do wymiany fachowej wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które w przyszłości będą skutkowały szeregiem innowacji na terenach wiejskich województwa pomorskiego.

Marta Łukowicz
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich