Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną realizacja operacji odbyła się poprzez wybór różnych form realizacji minimalizujących kontakty osobiste:

W programie szkolenia znalazły się zagadnienia związane z:  doborem gatunków i ras do chowu metodami ekologicznymi, zasadami chowu zwierząt w systemie ekologicznym ( tym system utrzymania, dobrostan), żywieniem zwierząt w systemie ekologicznym, innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w chowie i  żywieniu zwierząt w systemie ekologicznym, temat uboju, przetwórstwa i sprzedaży, kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi.

Wykładowcami webinarium byli dr  Ewa Sosnówka-Czajka z Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz prof. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Szkolenie moderował Jarosław Bień- trener, pedagog, coach, doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości, marketingu, rozwoju zawodowego.

W szkoleniu wzięli udział, m.in. rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną oraz zainteresowani tym typem produkcji z terenu województwa pomorskiego; przedstawiciele jednostek naukowych oraz instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym, doradcy/specjaliści PODR oraz przedsiębiorcy, których działalność jest związana z przetwórstwem rolno-spożywczym z terenu województwa pomorskiego. Grupa szkoleniowa wykazała się dużą aktywnością, a uczestnicy odnosili się na bieżąco do przedstawianej problematyki webinarium.

Publikacja: “Produkcja ekologiczna” – do druku

Realizacja operacji przy  wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, ale również za pośrednictwem dostępnych mediów, pozwoliła dotrzeć do jak największej liczy odbiorców, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w  dobie COVID-19.

Celem operacji  było  zaprezentowanie innowacyjnych metod produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego, w  tym zasady chowu zwierząt w systemie ekologicznym  oraz nawiązanie kontaktów on-line, które umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Bardzo ważnym elementem operacji był transfer wiedzy, a co za tym idzie inspiracja środowiska  zainteresowanego tematem rolnictwa ekologicznego- jest to niezbędny czynnik mogący przyczynić się do powstania nowych, ciekawych , wspólnych inicjatyw  w zakresie  rolnictwa ekologicznego.

Logotyp PODR i żywności ekologicznej