22 czerwca 2023 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta 30 Gala Konkursu AgroLiga 2022. Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów spośród mistrzów z 16 województw w kategoriach: „Rolnik” i „Firma”.

AgroLiga to prestiżowy konkurs, który upowszechnia pozytywne wzorce, promuje najlepszych rolników i  najlepsze firmy pracujące na rzecz rolnictwa. AgroLiga przebiega w dwóch kategoriach: „Rolnik” i „Firma” oraz w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Na szczeblu wojewódzkim konkurs organizowany jest przez ośrodki doradztwa rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznes Klub. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W uroczystej Gali uczestniczyli Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Gratulacje przekazywali także miedzy innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik oraz przedstawiciele instytucji rządowych działających na rzecz rolnictwa. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała Prezes Halina Szymańska. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała Prezes Aleksandra Hadzik.

Prezydent RP, składając gratulacje najlepszym rolnikom i agroprzedsiębiorcom minionej edycji konkursu AgroLiga 2022, podkreślił: „Jesteście wzorem dla innych. Jest nam niezwykle miło, że możemy tu Państwa gościć i współorganizować tę jubileuszową galę”.

Przez 30 lat trwania konkursu przez AgroLigę przewinęło się ok. 8 tys. najbardziej przedsiębiorczych polskich rolników i agrofirm. W swoim wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda zaznaczył: „Te trzydzieści lat to ogromna zmiana, jakiej doświadczyło polskie państwo, społeczeństwo, nasz biznes, ale przede wszystkim jakiej doświadczyło polskie rolnictwo i polska wieś. Chcę podkreślić Państwa przemożny wkład w tę zmianę. Na polskiej wsi jest ona gigantyczna, wręcz trudna do opisania” – podkreślił Prezydent.

Laureatami Konkursu AgroLiga 2022 w kategorii ROLNICY zostali:

MISTRZ KRAJOWY

I WICEMISTRZ KRAJOWY

WICEMISTRZ KRAJOWY

LAUREAT KRAJOWY

Laureatami Konkursu AgroLiga 2022 w kategorii FIRMY zostali:

MISTRZ KRAJOWY

I WICEMISTRZ KRAJOWY

WICEMISTRZ KRAJOWY

LAUREAT KRAJOWY

W kategorii Rolnik tytuł laureata krajowego uzyskało gospodarstwo Katarzyny i Arkadiusza Kropidłowskich z Nowego Barkoczyna w powiecie kościerskim.

Państwo Kropidłowscy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjska oraz produkcję mleka. Rolnicy dbają o uzyskanie jak największej wydajności w produkcji zwierzęcej, zadowalające wskaźniki produkcyjne oraz idealny dobrostan krów. W myśl tych priorytetów, od 2009 roku, na terenie gospodarstwa  funkcjonuje obora wolnostanowiskowa – boksowa wyposażona w legowiska przyjazne zwierzętom (zastąpienie słomy matami). Łączna powierzchnia upraw w gospodarstwie to około 200 ha. Struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby paszowe dla bydła. Wiodącą uprawą roślinną jest kukurydza na kiszonkę i ziarno oraz trawy. Dodatkową działalnością, opartą na produktach pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego są sery domowej produkcji. Produkuje się je z mleka pochodzącego prosto z udoju, niepasteryzowanego, posiadającego pełną florę naturalnych bakterii.  Są to sery twarde tradycyjne oraz z dodatkami (m.in. żurawiną, czarnuszką, orzechami).

W kategorii Firma tytuł laureata krajowego uzyskało FASGRO Sp. z o.o. ze Staryni w powiecie malborskim.

Spółka Fasgro zapewnia zbiór i odbiór surowca (groch na zielono, fasola szparagowa, kukurydza) oraz dostarczenie go do zakładów przetwórczych. Zaopatruje w materiał siewny zgodny z wymaganiami przetwórni. Zapewnia opiekę nad plantacjami i profesjonalne doradztwo, na bieżąco kontroluje stan upraw. Firma zarządza logistyczne połączeniem regularnych dostaw i utrzymaniem ruchu w zakładach przetwórczych z  terminowością, okresem wegetacji i dojrzewania poszczególnych surowców.

Uczestnicy uroczystości kontynuowali świętowanie 30-lecia konkursu Agroliga w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Patronat Honorowy nad Galą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. W trakcie wydarzenia odbyło się m.in. wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa” wszystkim tegorocznym i ubiegłorocznym laureatom konkursu.

Na Gali uhonorowano także Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wkład w 30-letnią organizację konkursu. Nagrodę w imieniu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odebrała Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: www.prezydent.pl

Zdjęcia: Marek Borawski KPRP, Ewa Szymańska.