logotypy

PODR w Lubaniu, w ramach konsorcjum z Instytutami Naukowymi, CDR w Brwinowie oddział w Radomiu oraz innymi ODR-mi, realizuje projekt w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w zakresie rolnictwa ekologicznego, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Operacja polega na założeniu obiektów demonstracyjnych prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego, promujących dobre praktyk i innowacje stosowane w ekologii.

Jedna z realizowanych demonstracji dotyczy ekologicznej produkcji pasiecznej. Jest to kierunek, który nie zdobył jeszcze szerszego zainteresowania wśród pszczelarzy. Prowadzenie ekologicznych pasiek wymaga większego zaangażowania i zrozumienia natury oraz ekosystemu niż pszczelarstwo tradycyjne. Przyczynia się jednak do ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewnia produkcję zdrowego, wolnego od sztucznych chemikaliów miodu. Produkty z pasiek ECO,  znajdują szerokie grono nabywców, którzy cenią ich naturalność oraz dbałość o środowisko przy ich pozyskiwaniu.

Wizyta pomorskich pszczelarzy w ekologicznej pasiece demonstracyjnej odbyła się dwukrotnie: 20 czerwca i 18 lipca. W zajęciach „czynnie” uczestniczyło 15 pszczelarzy, którzy z zaangażowaniem realizowało program demonstracji. Wiodącym tematem szkolenia było “Integrowanie biotechnicznych i farmakologicznych metod zwalczania pasożytów Varroa destructor w pasiekach ekologicznych w celu poprawy kondycji rodzin pszczelich”. Podczas zajęć położono nacisk na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w prowadzonych przez siebie pasiekach. Jak to zazwyczaj bywa na spotkaniach pszczelarzy, pojawiło się również wiele pytań dotyczących nie tylko tego tematu. Wśród nich dominowały zapytania o „plusy i minusy” ekologicznej produkcji pszczelarskiej. Wielu z uczestników ze zdziwieniem zauważyło, że w Polsce da się z powodzeniem prowadzić ekologiczną pasiekę. Niewątpliwym atutem odwiedzanego obiektu, jest jego lokalizacja, bowiem znajduje się ona w centrum pięknego Poleskiego Parku Narodowego (woj. lubelskie). To właśnie trudności w znalezieniu pożytków gwarantujących opłacalność produkcji, które były by jednocześnie położone z dala od konwencjonalnego rolnictwa, stanowi główne ograniczenie w powstawaniu pasiek ekologicznych. Zakład Pszczelnictwa w Puławach (właściciel pasieki) znalazł takie miejsce, które gwarantuje nie tylko pokarm dla pszczół, ale pozwala na duże zbiory, o czym mogliśmy się przekonać pomagając w miodobraniu.

Wizyta na Polesiu dała uczestnikom okazję do zdobycia wartościowych informacji i umiejętności, które mogą wykorzystać w swoich pasiekach. Osoby prowadzące szkolenie, wykazały duże zaangażowanie oraz umiały przekazać swoją wiedzę w ciekawy sposób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie demonstracji. Dzięki wizycie, mieliśmy okazję doświadczyć czym jest prowadzenie ekologicznej pasieki, jak sprostać licznym wymaganiom oraz z jakimi trudnościami należy się liczyć. Mamy nadzieję, ze podobne inicjatywy pomogą w rozwoju ekologicznej produkcji pasiecznej.

Opracował relację: Jarosław Cichocki, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun naukowy demonstracji: dr hab. Dariusz Gerula

Opiekun doradca demonstracji: Bożena Reniuszek, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli