Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną realizacja operacji odbyła się w formie webinarium (szkolenie on-line). W szkoleniu uczestniczyło ponad 30 osób, m.in. rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną oraz zainteresowani tym typem produkcji z terenu województwa pomorskiego; przedstawiciele jednostek naukowych oraz instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym, doradcy/specjaliści PODR oraz przedsiębiorcy, których działalność jest związana z przetwórstwem rolno-spożywczym z terenu województwa pomorskiego. Webinarium przeprowadził Pan Jarosław Bień ( trener, pedagog, coach i doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości, marketingu i rozwoju zawodowego).

W programie szkolenia znalazły się tematy omawiające m.in. skąd czerpać pomysły na eko rozwiązania biznesowe w rolnictwie, otwartość na zmiany w biznesie, przykłady inspiracji na eko-przedsięwzięcie.

Grupa szkoleniowa wykazała się dużą aktywnością. Uczestnicy odnosili się na bieżąco do przedstawianych pomysłów biznesowych. W swoich komunikatach ubolewali m.in. nad niskimi cenami, jakich oczekują klienci w przypadków produktów ekologicznych, jak również wskazywali, że promocja produktów eko jest nadal zbyt niska. Starali się rzetelnie ocenić plusy i minusy działalności skierowanej na produkty ekologiczne. Większość uczestników była zgodna, że biznesy skupione na działalności eko to jedyna, prawdziwa szansa na osiąganie dochodów na przyzwoitym poziomie.

Propozycja szkolenia on-line przyjęła się z pozytywnym odbiorem przez uczestników i pokazała, że warto kontynuować szkolenia w tej formie i o tej tematyce, znacznie wzbogacając je o obszary związane z marketingiem i sprzedażą.

Webinarium zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

Celem operacji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań związanych z eko-biznesem,  przedstawienie praktycznych przykładów realizowanych w Polsce, wspólne poszukiwanie rozwiązań z zakresu tworzenia eko przedsięwzięć w regionie. Operacja przyczyniła się do aktywizacji rolników, przedsiębiorców, jak i mieszkańców obszarów wiejskich do łączenia produkcji rolniczej z działalnością pozarolniczą, co z pewnością przekładać się będzie na skracanie łańcucha dostaw żywności. Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie dochodowości gospodarstwa.

Pomysły na ekobiznes – artykuł PDF
Logo PODR - Logo żywność ekologiczna