Dnia 10.09.2020 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się pokaz „Dzień ziemniaka i kukurydzy”. Od tego roku wydarzenie zmieniło swój charakter, ponieważ połączono dwa pokazy tj. „Dzień ziemniaka” i „Dzień kukurydzy” w jeden. Obecnie podczas jednego spotkania odbywa się lustracja pól ziemniaków i kukurydzy. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu, który w podziękowaniu za długoletnią współpracę wręczył statuetki oraz dyplomy firmom biorącym udział w naszych spotkaniach polowych. Przy scenie, w namiotach uczestniczących firm, można było dowiedzieć się o programie realizowanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) pt. „Rok zdrowia roślin”, natomiast Główny Urząd Statystyczny (GUS) informował o zasadach przeprowadzanego powszechnego spisu rolnego.

Po części oficjalnej na poletkach doświadczalnych przedstawiono odmiany ziemniaków z oferty hodowców, tj. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska, Agrico Polska i Centrala Nasienna w Nidzicy. Było to w sumie 26 odmian wdrożeniowych, a także 23 odmiany prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wszystkie doświadczenia prowadzone były w układzie bloków losowanych.

Po zakończeniu lustracji ziemniaków cała grupa udała się na doświadczenia z kukurydzą prowadzone w systemie pasowym. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą odmianową hodowców i dystrybutorów kukurydzy, tj. KWS Polska, Hodowla Roślin Smolice, Małopolska Hodowla Roślin, Procam, Agroseed, Caussade, Pioneer, Farmsaat, Limagrain, Oseva, Saaten Union. Łącznie w tej części pokazu zaprezentowano 60 odmian kukurydzy w zakresie FAO od 180 do 280. Analizując sposób prowadzenia badań kukurydzy należy zaznaczyć, że w zależności od odmiany stosowano zrównoważone nawożenie, uprawę oraz ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany.

Podsumowując, tego typu spotkania dają rolnikom możliwość zapoznania się z szeroką paletą odmian ziemniaków i kukurydzy uprawianych w tym samym miejscu. Dodatkowo, obserwując poszczególne poletka, często można było dostrzec i porównywać ich specyficzne cechy odmianowe. Organizacja takich spotkań umożliwia zdobycie nowej wiedzy, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Manowski Grzegorz