Dnia 09.09.2021 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się Dzień ziemniaka i kukurydzy. Uroczystość została otwarta przez dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, który przywitał uczestników, przekazał garść informacji nt. działalności PODR w Lubaniu i zaprezentował program imprezy. Przy scenie uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami hodowców i dystrybutorów odmian o produktach z ich oferty.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poletka doświadczalne gdzie były założone doświadczenia z odmianami ziemniaków z oferty hodowców i dystrybutorów tj. : Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska, Agrico Polska i Centrala Nasienna w Nidzicy. Było to w sumie 29 odmian wdrożeniowych, a także 24 odmiany prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wszystkie doświadczenia prowadzone były w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach. Na plantacji można było wychwycić wszystkie różnice odmianowe i dowiedzieć się o wymaganiach stanowiskowych każdej z odmian.

Po zakończeniu lustracji ziemniaków cała grupa udała się na doświadczenia demonstracyjne z odmianami kukurydzy. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą odmianową hodowców i dystrybutorów tj. KWS Polska, Hodowla Roślin Smolice, Małopolska Hodowla Roślin, Agroseed, Pioneer (Biożuławy), Farmsaat, Limagrain, Oseva, Saaten Union, Ragt, Caussade (Lidea Poland). Łącznie w tej części pokazu zaprezentowano łącznie 53 odmian kukurydzy w zakresie FAO od 210 do 290. Analizując sposób prowadzenia badań kukurydzy należy zaznaczyć że w zależności od odmiany stosowano zrównoważone nawożenie, uprawę oraz ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany.

Podsumowując takie spotkania dają rolnikom możliwość zapoznania się z szeroką paletą odmian ziemniaków i kukurydzy uprawianych w tych samych warunkach klimatyczno-glebowych z taką sama ochroną i nawożeniem. Dodatkowo obserwując poszczególne poletka często można było dostrzec i porównywać ich specyficzne cechy morfologiczne. Organizacja takich spotkań umożliwia zdobycie nowej wiedzy, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Manowski Grzegorz