Dnia 07.09.2023 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się kolejny Dzień ziemniaka i kukurydzy. Impreza została otwarta przez dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, który przywitał uczestników i przedstawił program spotkania. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs na najlepszego doradcę roku w województwie pomorskim, lauratami zostali:

I miejsce Ewa Emilianów – Biuro Powiatowe w Lęborku

II miejsce Daniel Dąbrowski – Dział Specjalistów Branżowych w Lubaniu

III miejsce Michalina Pacyno – Biuro powiatowe w Bytowie.

Najlepszym doradcom nagrody wręczył dyrektor PODR w Lubaniu Andrzej Dolny.

 Przy scenie uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami hodowców i dystrybutorów odmian o ofercie odmianowej na kolejny sezon wegetacyjny.  

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poletka doświadczalne gdzie były założone doświadczenia z odmianami ziemniaków z oferty hodowców i dystrybutorów tj.: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska i Hodowla Ziemniaka Zamarte. Było to w sumie 18 odmian wdrożeniowych, a także 22 odmiany prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wszystkie doświadczenia prowadzone były w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach. Na plantacji można było wychwycić wszystkie różnice odmianowe i dowiedzieć się o wymaganiach stanowiskowych każdej z odmian.

Po zakończeniu lustracji ziemniaków cała grupa udała się na doświadczenia demonstracyjne z czterema odmianami słonecznika dostarczonymi przez Firmy: Lidea i Saaten Union. Po obejrzeniu poletek ze słonecznikiem zostało przedstawione doświadczenie z preparatami Mikrobiologicznymi Probiotics Polska w zasiewach kukurydzy, a następnie kolekcja 59 odmian kukurydzy dostarczonych przez hodowców i dystrybutorów tj. Hodowla Roślin Smolice, KWS Polska, Saaten Union, Małopolska Hodowla Roślin, Farmsaat, Agroseed, Oseva, Limagrain, Pioneer (Biożuławy), Caussade, Lidea, Syngenta. Na poletkach zaprezentowane zostały odmiany kukurydzy w zakresie FAO od 180 do 270. Analizując sposób prowadzenia badań kukurydzy należy zaznaczyć że w zależności od odmiany stosowano zrównoważone nawożenie, uprawę oraz ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany.

Uczestnicząc w takich spotkaniach rolnicy mogą porównać znaczną ofertę odmianową kukurydzy i ziemniaków uprawianą w takich samych warunkach klimatyczno-glebowych tak samo nawożonych i chronionych. Na tej podstawie dokonać wyboru odmiany najlepszej dla swojego gospodarstwa. W obecnym bardzo chimerycznym sezonie wegetacyjnym uczestnicy mogli zaobserwować jak różne odmiany zareagowały na stres związany z brakiem opadów atmosferycznych, niskich, ale także zbyt wysokich temperatur, które odmiany w jaki sposób poradziły sobie w tak stresowych warunkach.

Manowski Grzegorz