Dnia 08.09.2022 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się kolejny Dzień ziemniaka i kukurydzy. Impreza została otwarta przez dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, który przywitał uczestników i przedstawił program spotkania. Przy scenie uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami hodowców i dystrybutorów odmian o produktach z ich oferty.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poletka doświadczalne gdzie były założone doświadczenia z odmianami ziemniaków z oferty hodowców i dystrybutorów tj.: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska i Centrala Nasienna w Nidzicy. Było to w sumie 18 odmian wdrożeniowych, a także 25 odmiany prowadzone w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wszystkie doświadczenia prowadzone były w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach. Na plantacji można było wychwycić wszystkie różnice odmianowe i dowiedzieć się o wymaganiach stanowiskowych każdej z odmian.

Po zakończeniu lustracji ziemniaków cała grupa udała się na doświadczenia demonstracyjne z odmianami kukurydzy. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą odmianową hodowców i dystrybutorów tj. Hodowla Roślin Smolice, KWS Polska, Saaten Union, Małopolska Hodowla Roślin, Farmsaat, Agroseed, Oseva, Agrosimex, Limagrain, Pioneer (Biożuławy), Caussade, Maisadour. Łącznie w tej części pokazu zaprezentowano łącznie 59 odmian kukurydzy w zakresie FAO od 210 do 290. Analizując sposób prowadzenia badań kukurydzy należy zaznaczyć że w zależności od odmiany stosowano zrównoważone nawożenie, uprawę oraz ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany.

Uczestnicząc w takich spotkaniach rolnicy mogą porównać znaczną ofertę odmianową kukurydzy i ziemniaków uprawianą w takich samych warunkach klimatyczno-glebowych tak samo nawożonych i chronionych. Na tej podstawie dokonać wyboru odmiany najlepszej dla swojego gospodarstwa.

Manowski Grzegorz