W dniu 23 czerwca 2021 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się kolejna edycja Dnia Pola. W tym roku rolnicy województwa pomorskiego mogli zapoznać się z szerokim asortymentem pokazów związanych z demonstracją odmian: zbóż, ziemniaka, bobowatych, gryki. Ponadto po raz pierwszy można było przyjrzeć się doświadczeniom prezentującym 6 wariantów mieszanek międzyplonowych oraz 4 warianty popularnych na terenie województwa mieszanek zbożowych jarych. 

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 wystąpieniem dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, w którym przedstawił znaczenie warsztatów polowych w produkcji roślinnej. Następnie na scenie pojawili się sponsorzy tegorocznej edycji, którzy słowem wstępu przedstawili się zebranym i po krótce omówili działalność firm w których pracują.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część warsztatowa Dnia Pola, którą rozpoczęła prezentacja doświadczenia łanowego z aplikacją preparatów mikroelementowych.
Tym zagadaniem zajął się specjalista z firmy Intermag Sp. z o. o Jan Gurzyński. Kolejny punkt pokazów to część poświęcona roślinom jarym. Jako pierwsze zostały scharakteryzowane mieszanki poplonowe z linii DSV Terra-life. Skład mieszanek oraz ich wpływ na warunki glebowe stanowiska omówił ekspert z Saaten Union Polska pani Anna Patalon. Po prezentacji międzyplonów uczestnicy Dnia Pola zapoznali się z doświadczeniami wdrożeniowymi zbóż jarych i ich mieszanek.  W tej części przedstawiono  4 warianty mieszanek zbożowych jarych o różnych proporcjach wysiewu i składzie odmianowym. Charakterystykę poszczególnych wariantów scharakteryzowali specjaliści z Poznańskiej Hodowli Roślin (Karol Szmagliński) i Małopolskiej Hodowli Roślin (Krzysztof Humaj).  Kolejnym punktem lustracji polowej było przejście po kolekcji odmian zbóż jarych prowadzonych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które przedstawił specjalista PODR Daniel Dąbrowski.  W dalszej części imprezy rolnicy obejrzeli dwa doświadczenia łanowe z aplikacją adiuwantów jako dodatków do wykonywanych zabiegów a następnie aplikacją aminokwasów w uprawach. Pierwszym zagadnieniem zajął się ekspert z firmy Agromix Krzysztof Żuchowski natomiast informacje związane z aminokwasami scharakteryzował Zbigniew Marciniak reprezentujący firmę Agrosorb Sp. z o. o.  Kolejnym punktem pokazów były  kolekcje odmian ziemniaka w doświadczeniach porejestrowych oraz demonstracyjnych. Zestaw odmian uprawianych w ramach  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego omówił specjalista PODR Grzegorz Manowski natomiast poletka wdrożeniowe scharakteryzowali specjaliści z firm PMHZ Strzekęcin oraz Europlant. Następnym elementem lustracji w ramach Dnia Pola była cześć poświęcona gatunkom zbóż ozimych. Swoje odmiany omówili wtedy specjaliści z Hodowli Roślin Smolice, Poznańskiej Hodowli Roślin oraz Małopolskiej Hodowli Roślin.  Nowym zagadnieniem podczas tegorocznej edycji imprezy było doświadczenie z jęczmieniem hybrydowym. Charakterystykę tego typu odmian przedstawili szczegółowo specjaliści z Syngenta Polska. Ostatnim punktem warsztatów polowych były doświadczenia PDO zbóż ozimych oraz doświadczenie demo z roślinami bobowatymi omówione przez ekspertów ośrodka Daniela Dąbrowskiego i Grzegorza Manowskiego.

Serdecznie Dziękujemy wszystkim zainteresowanym rolnikom za udział w imprezie i jednocześnie zapraszamy na kolejne imprezy warsztatowe PODR w Lubaniu. Dziękujemy również naszym sponsorom dzięki, którym tegoroczna edycja Dnia Pola się odbyła.

Należą do nich następujące firmy:

 1. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR
 3. Saaten Union Polska Sp. z o. o
 4. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 5. SYNGENTA Polska Sp. z o. o
 6. Z.P.H AGROMIX
 7. Intermag Sp. z o. o
 8. Timac Agro Sp. z o. o
 9. PMHZ Strzekęcin Sp. z o. o
 10. 365FarmNet Group KGaA mbH & Co KG
 11. CN Zielenin Stanisław Małachowski
 12. Agro-Sorb Sp.z o.o., Sp.K.
 13. Dom bez kosztów Piotr Łangowski
 14. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 15. Europlant Sp. z o. o