W dniu 22 czerwca 2023 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się kolejna edycja Dnia Pola. W tym roku rolnicy z różnych części pomorza mogli zapoznać się z szeroką ofertą doświadczeń związanych z demonstracją odmian: zbóż, ziemniaka, bobowatych. Ponadto po raz pierwszy można było przyjrzeć się doświadczeniom prezentującym gatunki międzyplonowe oraz odmiany słonecznika (doświadczenia poletkowe firm Lidea Polska Sp. z o. o oraz Saaten Union Polska Sp. z o. o).

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 wystąpieniem dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, w którym przedstawił wpływ prowadzenia doświadczalnictwa i warsztatów polowych na kształt współczesnej produkcji roślinnej. Podczas tegorocznej edycji wręczono również odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. W tym roku otrzymał je Pan Wiesław Kiedrowicz wieloletni specjalista w ODR Gdańsk Lipce.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część terenowa Dnia Pola, którą otworzyła prezentacja doświadczenia łanowego z aplikacją preparatów mikroorganicznych stosowanych w celu prawidłowego rozkładu resztek pożniwnych. Zagadnienie to szczegółowo omówił Karol Urmański ekspert z firmy Agrowitan Sp. z o. o.  Kolejnym doświadczeniem obszarowym zaprezentowanym uczestnikom była plantacja żyta ozimego odmiany Inspector na której zastosowano system nawożenia dolistnego za pomocą preparatów mikroelementowych. Charakterystyką założeń tej demonstracji zajął się specjalista z firmy Intermag Sp. z o. o.  Jan Gurzyński. Zwieńczeniem części doświadczeń łanowych było pole z aplikacją preparatów Synergia i Microspeed, których działanie w uprawie scharakteryzował Grzegorz Osiński specjalista z firmy Caldena Sp. z o. o sp.k.

Kolejnym punktem warsztatów było przejście przez część poletkową zbóż ozimych prowadzonych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Analizą poszczególnych gatunków i odmian zajął się specjalista PODR w Lubaniu Daniel Dąbrowski. Dobór PDO ozimin płynnie przeszedł w zestaw odmian wdrożeniowych jęczmienia pszenicy i żyta. Charakterystykę poszczególnych wariantów testowanych roślin przedstawili specjaliści z Poznańskiej Hodowli Roślin (Sławomir Sikorski) i Małopolskiej Hodowli Roślin (Krzysztof Humaj) Ostatnim punktem w części zbożowej warsztatów były doświadczenia PDO zbóż jarych (owies, pszenżyto, jęczmień) omówione przez Daniela Dąbrowskiego z PODR w Lubaniu.
Po zakończeniu lustracji poletek zbożowych zwiedzający mogli przyjrzeć się tegorocznym demonstracjom roślin bobowatych tj. groch, łubin, następnie trzem wariantom mieszanek międzyplonowych i na końcu odmianom słonecznika. Kolejny punkt pokazów to część poświęcona ziemniakom. Kolekcję odmian uprawianych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego omówił specjalista PODR w Lubaniu Grzegorz Manowski natomiast poletka wdrożeniowe scharakteryzowali przedstawiciele firm: PMHZ Strzekęcin Sp. z o. o (Marta Grabska) oraz Europlant Sp. z o. o (Michał Pulut). Nowością podczas imprezy były równolegle prowadzone warsztaty z prowadzenia obserwacji polowych pod kątem weryfikacji sprawców chorób i szkodników różnych gatunków roślin uprawnych. Zagadnienia te szczegółowo omówił dr Marcin Baran z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Zwieńczeniem dnia był pokaz dronu rolniczego XAG połączony z próbnym opryskiem. Budowę maszyny oraz zagadnienia związane z jego eksploatacją przedstawił Tomasz Możdżyński specjalista z firmy InnoAgro Sp. z o. o. Po zakończeniu pokazu uczestnicy imprezy udali się na poczęstunek i dyskusję.

Serdecznie Dziękujemy wszystkim zainteresowanym rolnikom za udział w imprezie i jednocześnie zapraszamy na kolejne imprezy polowe PODR w Lubaniu. Dziękujemy również naszym sponsorom dzięki, którym tegoroczna edycja Dnia Pola się odbyła.

Należą do nich następujące firmy:

 1. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR
 3. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o
 4. INTERMAG Sp. z o. o
 5. PMHZ Strzekęcin Sp. z o. o
 6. Europlant Sp. z o. o
 7. AGROWITAN Sp. z o.o.
 8. Lidea Poland Sp. z o. o
 9. CALDENA sp. z o.o. sp. k.
 10. INNOAGRO Sp. z o. o
 11. SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o.