Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizował II edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „DORADCA ROKU”.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a skierowany był do doradców rolniczych oraz doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 wpisanych na listę prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Główne cele konkursu to m.in. popularyzacja osiągnięć doradców rolniczych i promowanie doradztwa.

Konkurs składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz krajowego. W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wyłoniono najlepszych doradców z województwa pomorskiego:

I miejsce: Agnieszka Jereczek – Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

II miejsce: Aneta Marciniak – PZDR w Starym Polu

III miejsce: Maria Miłoszewicz-Cichocka – Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, jednocześnie dziękując za codzienną pracę na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.